၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေမာင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

0
2024

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ကို ရာထူးမွရပ္စဲၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္အား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ဦးျမင့္ေမာင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တနသၤာရီ အပတ္စဥ္မွ မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားသည္ကို တနသၤာရီစာဖတ္ပရိသတ္ သိရွိႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တနသၤာရီ။      ။ တိုင္းအစိုးရ သက္တမ္း လက္က်န္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဘာေတြဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိလဲ။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။    ။ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆို တဲ့ေန႔က လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပတဲ့ အတိုင္းပဲေပါ့ေနာ္၊ အဓိကကေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္၊ အဓိက ေျမယာျပႆနာေပါ့၊ ကုမၸဏီေတြကို ခ်ေပးထားတယ္၊ ခ်ေပး ထားတဲ့ဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘူး၊ မရွိတဲ့ဟာေတြကို ဥပေဒအရ ျပန္ၿပီးေတာ့ အပ္ႏွံေစမယ္၊ ၿပီးရင္ ဥပေဒအရ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္သမားေတြကို ေဒသခံေတြ ကို ဒီစိုက္ပ်ိဳးေျမေတြ ျပန္လည္ရရွိေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္၊

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေရထြက္ပစၥည္းေတြ ကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ ႏိုင္ငံျခား ကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါေတြ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိတယ္၊ တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ အဓိကကေတာ့ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ အျခားေသာ သတၱဳ တြင္းထြက္ပစၥည္းေတြ ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါ ေတြကို ထုတ္ယူသံုးစဲြတဲ့ဟာေတြ ရွိပါ တယ္၊ ဒီလိုထုတ္ယူသံုးစဲြမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ  အတတ္ႏိုင္ဆံုး နည္းၿပီးေတာ့ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ ထုတ္ယူသံုးစဲြသြား တဲ့ဟာကို ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ မျဖစ္ မေနေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕ မူ၀ါဒမွာလည္း ပါပါတယ္၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေပါ့၊ ျပည္သူ ေတြ အကာအကြယ္ေပးမႈ အျပည့္အ၀ ရရွိေရး အတြက္လည္း အစိုးရအဖဲြ႔အေနနဲ႔ ေဆာင္ ရြက္ဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးရင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းေပါ့ေနာ္၊ သို႔ေလာ သို႔ေလာနဲ႔၊ မဟာဓာတ္အား လိုင္း ေရာက္လာႏိုးႏိုးနဲ႔၊ ဘယ္အခ်ိန္ ေရာက္လာမယ္ ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္လာ မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခဏခဏ ေမွ်ာ္ေနရတဲ့ မဟာဓါတ္အားလိုင္းကို ေရာက္သင့္ေရာက္ထိုက္တဲ့အခ်ိန္ ေရာက္ရွိ ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း၊ သတ္မွတ္ကာလ မွာ ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပမယ္၊ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ဟာလည္း ရွိပါတယ္။

ၿပီးရင္ ဒီမွာ အဓိက စိန္ေခၚမႈကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေပါ့၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္း မရွိတဲ့အတြက္ ခရိုင္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္၊ ထား၀ယ္ဆိုရင္လည္း ဂက္စ္ေပါ့၊ က်န္တဲ့ေနရာေတြဆို လည္း ဒီဇယ္တို႔ဘာတို႔ ရွိတယ္၊ အဲဒီဟာမွာ တစ္ဖက္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီထက္ တည္ၿငိမ္ၿပီးေတာ့ သက္သာတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရွာေဖြ သြားမွာ ျဖစ္သလို လက္ရွိအရင္းအျမစ္မ်ား နဲ႔ ေပးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးကိုလည္း အတတ္ ႏိုင္ဆံုး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ ႏႈန္းထားေတြကို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ သြားမလဲဆိုတဲ့ဟာကို ရည္မွန္းခ်က္ခ်ၿပီး ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

တနသၤာရီ။      ။ ဟုတ္ကဲ့ဗ်၊ ေျပာသြားတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္စံုတယ္ ေပါ့ဗ်။  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ မွာ ပထမဆံုးေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ပါတယ္။ အဂတိကင္းစင္တဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္ရ မယ္လို႔ေလ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က အဂတိကင္းစင္ဖို႔ ဘယ္လို အာမခံႏိုင္မလဲ ခင္ဗ်။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။    ။ အဂတိကင္းစင္ တယ္ဆိုတာကေတာ့ အင္မတန္မွ က်ယ္ ျပန္႔ပါတယ္၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္တာ တစ္ခုတည္း အတြက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတ္မွတ္လို႔ မရဘူးေပါ့ေနာ္။ ေဆာင္ရြက္ တဲ့အပိုင္းေတြမွာ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒ ေတြ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတဲ့ဟာလည္း အဓိက က်ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ တစ္ကယ့္ကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကင္းစင္တဲ့ အစိုးရ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ကကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ စံနမူနာျပအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါ တယ္။

တနသၤာရီ။     ။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာတဲ့အထဲ ပါတယ္ေပါ့ေနာ္၊ အဂတိ ကင္းစင္တဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ေပါ့။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ခံရတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြ အဂတိကင္းစင္ ဖို႔ေရာ ဘာေတြ လုပ္သြားဖို႔ ရွိလဲဗ်။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။    ။ ၀န္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ NLD အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ သြားေနတဲ့ မူ၀ါဒကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိဖို႔ လိုအပ္သလို၊ သိၿပီးသား ျဖစ္မယ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ NLD အစိုးရ က ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူ၀ါဒေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူ၀ါဒေတြနဲ႔အညီ၊ ဒီထဲမွာ အဂတိတရားကလည္း အင္မတန္ မွ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကိုလည္း တစ္ကယ့္ကို နားလည္လက္ခံ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အကုန္လံုး ေပါ့ေနာ္၊ ဒါကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ အတြက္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္က ၾကပ္မတ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

တနသၤာရီ။      ။ ပထမဆံုးေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ပါတဲ့ ေနာက္တစ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ အစိုးရေပါ့။ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့အစိုးရ ျဖစ္ဖို႔ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္မွာလဲ။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။    ။ အဓိကကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က႑အသီးသီးမွာ ေပါ့ေနာ္၊ ျပည္သူကို ခ်ျပလို႔ရတဲ့ ကိစၥေတြ ရွိတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာေတြက်ေတာ့လည္း ျပည္သူကို ခ်ျပလို႔ မရတဲ့ ကိစၥေတြ ရွိတယ္၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္သင့္၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္အပ္တဲ့ ကိစၥေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္၊ ဒါေတြ ခဲြျခားၿပီးျပည္သူ ကို အမွန္တကယ္ခ်ျပလို႔ရတဲ့ ကိစၥေတြ ကို ခ်ျပသြားဖို႔ ရွိတယ္၊ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရေပ့ခ်္ကေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ပရင့္ မီဒီယာ (ပံုႏွိပ္သတင္းစာ/ဂ်ာနယ္)ေတြက ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်ျပသြားဖို႔ ရွိတယ္၊ မၾကာခင္ပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒါေတြလည္း ဆင့္ကဲဆင့္ကဲေပါ့ေနာ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

တနသၤာရီ။      ။ ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမရွိတဲ့ ေျမယာ ေတြကို ေဒသခံေတာင္သူေတြဆီ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ျပန္လည္ေပးအပ္မယ္လို႔ ေျပာသြား တယ္ေပါ့ေနာ္ မိန္႔ခြန္းမွာ။ အရင္ႏွစ္ေတြ က တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔က ကုမၸဏီေတြဆီကေန ျပန္သိမ္းၿပီးတဲ့ေျမေတြကို ေဒသခံေတြ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ အခက္ေတြ႔ေနတာေတြ ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဘယ္ေနရာက ေျမကို ျပန္သိမ္းတယ္၊ ဘယ္ေျမေနရာေတြ ေလွ်ာက္ခြင့္ရတယ္ဆိုတာ ေဒသခံေတြ မသိဘူးေပါ့။

ဒီေတာ့ အစိုးရက ေလွ်ာက္ပါေျပာ ေပမယ့္ ေဒသခံေတြက မေလွ်ာက္ႏိုင္ ျဖစ္ေနတယ္ေပါ့။ ေပးကားေပး၏။ မရ ျဖစ္ေနတာေတြကို အဆင္ေျပေအာင္ ဘယ္လို လုပ္မွာလဲ။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္။    ။ ဒါလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသေသခ်ာခ်ာေတာ့၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးနဲ႔လည္း ဒါကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ ညႇိႏိႈင္းရမယ့္ဟာေတြ ရွိတယ္ေပါ့၊ သံုးသပ္ရမယ့္ ဟာေတြ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။

ဘယ္လိုေၾကာင့္ ဒီအခက္အခဲေတြ ျဖစ္ရသလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည္း ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေလ့ေလာၿပီးေတာ့ အေျဖရွာဖို႔ေတာ့ အခ်ိန္ယူရမွာေပါ့ေနာ္။ ယူၿပီးတဲ့အခါက် ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ဒီကုမၸဏီေတြကို ခ်ေပးထားတဲ့ဟာေတြ ေပါ့၊ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့ဟာေတြကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အပိုင္းေတြရွိတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း အတည္ျပဳထားတဲ့ အပိုင္းေေတြလည္း ရွိတယ္ေပါ့။

ဒီေနရာေတြမွာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ခြင့္ ရရွိေအာင္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးနဲ႔ေပါ့ေနာ္၊ ဘယ္ လိုမ်ိဳးေဆာင္ရြက္ႏိုင္မလဲေပါ့၊ ဒါေတြလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ဖို႔ ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။

အဲဒီမွာ တစ္ခုရွိတာက တစ္ဆင့္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ဟာေတြ ရွိတယ္ေပါ့၊ တအားႀကီး အကုန္လုံး ခ်ျပလိုက္ျပန္ရင္ လည္း ေနာက္ဆက္တဲြအက်ိဳးဆက္က ဘယ္လို ျဖစ္လာသလဲဆိုေတာ့ ေျမယာက်ဴးေက်ာ္တဲ့ကိစၥေတြမ်ိဳးေပါ့။

ဒီဘက္မွာက ဥပေဒေၾကာင္းအရ မၿပီးျပတ္ေသးဘူး၊ ဒီဘက္မွာက ၀င္ၿပီး ေတာ့ စြန္႔လႊတ္ထားတဲ့ေျမ၊ ျပန္ၿပီးေတာ့ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ေျမဆိုၿပီးေတာ့ ၀င္ၿပီး ေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ မညီဘဲနဲ႔ ၀င္ၿပီးေတာ့ က်ဴးေက်ာ္တဲ့ဟာေတြလည္း ရွိတယ္၊ ဒါကလည္း ျပႆနာရွိပါတယ္။

ျပႆနာရွိတယ္ဆိုတာက ကုမၸဏီနဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႔နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ဟာေတြက ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ ၿပီးျပတ္သြားဖို႔ လိုတာေပါ့ ေနာ္၊ ျပန္ၿပီးေတာ့ စြန္႔လႊတ္ခြင့္ျပဳဖို႔အတြက္ လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ ညီညြတ္ဖို႔လို တယ္၊ ေဒသခံေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ေပး တဲ့အပိုင္းမွာလည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ေပးမွသာလွ်င္ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ စနစ္တက်ရွိမွာ ျဖစ္တယ္ေပါ့။

အဲလို ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တခ်ိဳ႕ဟာေတြ ကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ အခ်ိန္တို အေတာအတြင္းမွာ မၿပီးႏိုင္တဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြ လည္း ရွိႏိုင္တယ္ေပါ့။

သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနေတြကိုေတာ့ ျပည္သူ ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ခ်ျပဖို႔ေတာ့ ရွိပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

Dawei Watch