လာမည့္ႏွစ္တြင္ စံျပ Greenhouse သံုးလံုး ထပ္ေဆာက္မည္

0
637

လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စံျပ Greenhouse သံုးလံုးထပ္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

Greenhouse ဆိုသည္မွာ ပလပ္ စတစ္အၾကည္ မိုးထားျပီး အကြက္စိပ္ ဇကာမ်ား ကာရံထားကာ သံဖရိန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အမိုးအကာ ေအာက္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးသည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ထား၀ယ္၊ ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ စိုက္ပ်ဴိးထား ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီး ဌာနထံမွ သိရသည္။

လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေလာင္းလံုး၊ ေရျဖဴႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း စိုက္ ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးႏိုင္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ဳိးပါက မိုးရာသီ တြင္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျခင္း၊ အလံုပိတ္စိုက္ ပ်ဳိးျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေရာဂါပိုးမႊား မ်ား မ၀င္ႏိုင္ျခင္း၊ ပိုးမႊားမ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ပိုးသတ္ေဆး မသံုးစြဲရျခင္း အစရွိသည့္ အက်ဳိးမ်ားရႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ရွင္းျပသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ အေဆာက္ အအံုမ်ားထဲ င႐ုတ္ခ်ဳိ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ မုလာဥနီ၊ ဆလပ္ရြက္ ၊ ကိုက္လန္ရြက္ အစရွိသည့္ သီးႏွံပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားျပီး ေဒသတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေရးသမားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ရန္ စံျပအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎င္းက ေျပာသည္။

“မိုးမ်ားတဲ့ ေဒသျဖစ္လို႔ မိုးတြင္းမွ ာပါ စိုက္ပ်ဳိးလို႔ရေအာင္ စံျပအေနနဲ႔ လုပ္တာပါ”ဟု ဦးႏုိင္ဦးက ဆိုသည္။

ေပ ၆၀ ၊  ၂၄ ေပႏွင့္ ေပ ၈၀ ၊ ၁၈ ေပ အက်ယ္အ၀န္းရွိသည့္ အေဆာက္ အအံုမ်ားကို သံဖရိန္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ ထားျပီး တစ္လံုးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၄၅ သိန္း ကုန္က်ေၾကာင္း အထက္ပါဌာနထံမွ သိရ သည္။

အဆိုပါစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးပါက မိုးရာသီတြင္ စိုက္ပ်ဳိး၍မရႏိုင္သည့္ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ျပီး ေႏြရာသီေရရွား ခ်ိန္တြင္လည္း ေရအနည္းငယ္သာ အသံုး ျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

ယင္းစနစ္တြင္ ေရမႈန္ဖ်န္းသည့္ စနစ္ႏွင့္ ေရအစက္ခ်သည့္ စနစ္မ်ားပါ ၀င္ျပီး ေျမၾကီးတြင္ ပလပ္စတစ္ခင္းထား သည့္အတြက္ (အပင္ေအာက္ေျခတ၀ိုက္သာ အေပါက္ေဖာက္ထား) ေပါင္းျမက္ ရွင္းရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း ဦးႏိုင္ဦးက ဆို သည္။

အဆိုပါ စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးမည္ဆိုပါ က အေဆာက္အအံုကို သံဖရိန္အျပင္ ေစ်းႏႈန္းသက္သက္ေစရန္ ၀ါးျဖင့္လည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း အထက္ပါဌာန ထံမွ သိရသည္။

ကိုေဇာ္