အသားမက်ေသးျခင္းမ်ား (ဘိလပ္ မဟာတန္း ေက်ာင္းသား – ၅)

0
59

ကနဦး တစ္လေက်ာင္းသားဘ၀ သည္ အရာရာကိုအသားက်ရန္ ႀကိဳးစား ရသည့္ ကာလမ်ား ျဖစ္သည္။
စာသင္ခ်ိန္အျပင္ စာဖတ္စရာ အိမ္ စာ စာရင္းရွည္ႀကီးေတြ႕လိုက္ေတာ့ အေတာ္ကို ေမာသြားသည္။ ေက်ာင္းသား မ်ားကို ေပးထားေသာ စာဖတ္စာရင္း အရ တစ္ပတ္လၽွင္ ဖတ္စရာ စာအုပ္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါး အနည္း ဆုံး တစ္ဘာသာလၽွင္ ငါးခု ရွိသည္။ အေတာ္ပင္ ေခါင္းေတာက္သြားသည္။
ေနာက္ အဆိုးဝါးဆုံးမွာ ေနရာ အသစ္ ဝန္းက်င္အသစ္တြင္ အသားက် ရန္ နံပါတ္အသစ္မ်ား မွတ္ရျခင္းျဖစ္ သည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္း ကေျမာကင္း အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအထိ သခ်ၤာဘာသာရပ္ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ခုံခုံမင္မင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခု အ႐ြယ္တစ္ခု ေရာက္လာေတာ့ ကိန္း ဂဏန္းမ်ားကို မွတ္ရသားရ စိတ္မရွည္ ေတာ့။ နည္းပညာေကာလိပ္ တက္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ္လည္း နည္းပညာပိုင္းလည္း ဝါသနာ မပါေတာ့။ လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္ မ်ားတြင္သာ ေပ်ာ္ေတာ့သည္။

ေရာက္သည္ႏွင့္ ပထမဆုံး ရက္ သတၱပတ္မ်ားတြင္ မွတ္မွတ္ရရ မွတ္မိ ေအာင္က်င့္ရေသာ နံပါတ္မွာ စာပို႔ သေကၤတ (Postcode) ျဖစ္သည္။
ပညာသင္ဆုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပုံစံေဖာင္မ်ား ျဖည့္တိုင္း၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပုံစံေဖာင္မ်ား ျဖည့္တိုင္း၊ မည္သည့္ အြန္လိုင္းတြင္ ေလၽွာက္လႊာျဖစ္ ေစ အိမ္လိပ္စာေတာင္းသည္။ ထိုအခါ အိမ္လိပ္စာႏွင့္ အတူ စာပို႔သေကၤတလည္း ျဖည့္ရသည္။

စာပို႔သေကၤတတြင္ ဂဏန္း ႏွစ္လုံး ပါဝင္ၿပီး အဂၤလိပ္အကၡရာ ေလးလုံးႏွင့္ တြဲဆက္ထားသည္။ ခဏခဏ ျဖည့္ရ လြန္းသျဖင့္ မူလက အေသမွတ္ထားေသး သည္။ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရာတြင္လည္း ျဖည့္ရသည္။ ကားလက္မွတ္ဝယ္ရာတြင္ လည္း ျဖည့္ရသည္။ အေမဇုန္ အြန္လိုင္း ေဈးဝယ္အေကာင့္တြင္ ေက်ာင္းသား အထူးႏႈန္းရရန္ အေကာင့္ဖြင့္ရာတြင္ လည္း လိပ္စာျဖင့္ ဖြင့္ရသည္။ စသည္ ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးပင္။
ေရာက္ခါစလည္း ျဖစ္ရာအားလုံး အေျခခံမွ လုပ္ရသည္။ မၾကာခဏသာ လိပ္စာ ျဖည့္ရေသာ္လည္း စာပို႔ သေကၤတကို ခဏခဏ ေမ့သည္။ ေနာက္ ဆုံးေတာ့ လက္တစ္ကမ္းရွိ စာအုပ္ငယ္ တစ္အုပ္တြင္ မွတ္ထားလိုက္ရသည္။
ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္စဥ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္စဥ္ ျမန္မာ ျပည္ လိပ္စာမ်ား ျဖည့္စဥ္ကလည္း စာပို႔ သေကၤတ ေတာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္လိပ္စာ၏ စာပို႔သေကၤတလည္း မသိ၊ ထားဝယ္လိပ္စာ၏ စာပို႔သေကၤတ လည္း မသိသျဖင့္ အၿမဲတစ္ေစ သုည မ်ားသာ ျဖည့္လိုက္ျဖစ္သည္။ စာတိုက္ စနစ္ရွိသျဖင့္ စာပို႔သေကၤတရွိေသာ္လည္း သိပ္လည္း မသုံးလွ၊ သတိလည္း မထား မိေနရာ ထိုသို႔လုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာ အြန္လိုင္း ေဖာင္ မ်ားတြင္ လိပ္စာႏွင့္ တကြ စာပို႔သေကၤတ ကို မျဖစ္မေန ျဖည့္ရသည္။ ေက်ာ္သြား၍ မရ။ ထိုအခါ စာပို႔သေကၤတ ငါးလုံးျဖည့္ ရမည္ဆိုလၽွင္ သုည ငါးလုံးသာ ေရး လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေခတ္မီေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လိပ္စာ မွာ အေရးႀကီးသည္။ စာပို႔သေကၤတမွာ လည္း အေရးႀကီးသည္။ အီလက္ထ႐ြန္း နစ္၊ အြန္လိုင္းမွ လုပ္ေဆာင္ေသာ အရာ မ်ား မည္မၽွပင္ ေခတ္စားေနေစကာမူ လိပ္စာျဖင့္ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားကို ထိန္းထား သည္။ စာတိုက္ စာပို႔စနစ္လည္း ေကာင္း သည္။ လိပ္စာမရွိသူသည္ အိမ္ေျခရာမဲ့ ေလလြင့္သူ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ ဘဏ္စာရင္း (Bank Account) ဖြင့္လိုပါက လိပ္စာတစ္ခု သတ္သတ္မွတ္မွတ္လိုသည္။ ေက်ာင္း သားမ်ား၏ လိပ္စာမွန္ကန္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္က ေထာက္ခံေပးရသည္။ ေက်ာင္းအေဆာင္တြင္ ေနပါက တကၠသိုလ္က ေထာက္ခံစာ တန္းေရးေပး ႐ုံ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းအေဆာင္မဟုတ္ ဘဲ ျပင္ပေနသူမ်ားအတြက္မူ အိမ္ငွားစာ ခ်ဳပ္ျပရသည္။
ခက္တာက ကိုယ္ေတြေနသည္က စာခ်ဳပ္စာတမ္း ရွိသည္မဟုတ္။ အသိ မိတ္ေဆြအိမ္တြင္ နားလည္မႈျဖင့္ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ အြန္လိုင္းတြင္ စာခ်ဳပ္ပုံစံတစ္ခုရွာၿပီး အိမ္ရွင္ကို အက်ိဳး အေၾကာင္းေျပာျပ အကူအညီေတာင္းရ သည္။ သူကလည္း လိုလိုလားလား ကူေပးပါသည္။
ေနာက္ထပ္ ဂဏန္းမွာ မၾကာခဏ ျဖည့္ရေသာ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္အသစ္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ရွိေသးသည္။ ပညာ သင္ဆုရ ေက်ာင္းသားအမွတ္။ ၿဗိတိန္ အစိုးရ ပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ။ ေက်ာင္းသား အလိုက္ ကုတ္နံပါတ္မ်ား ထုတ္ေပးထား သည္။ ပညာသင္ဆုကို စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္လၽွင္ ထိုကုတ္နံပါတ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရသည္။

ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာ နံပါတ္တစ္ခုမွာ ေက်ာင္းသား အီးေမးလ္ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတိုင္း တကၠသိုလ္ေက်ာင္းက ေပးေသာ အီးေမးလ္ တစ္ခုစီရွိၾကသည္။ ဆိုးသည္ က အီးေမးလ္ကို နာမည္ျဖင့္ မေပးဘဲ အကၡရာႏွင့္ နံပါတ္ေပါင္းကာ ေပးထား ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ ဖစု၏ တကၠသိုလ္ အီးေမးလ္မွာ[email protected] ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေရွ႕တြင္ အကၡရာ ႏွစ္လုံး၊ ထိုေနာက္ ဂဏန္းငါးလုံးျဖင့္ ေပါင္းထားေသာ အီးေမးလ္ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဆရာ တိုင္းတြင္ ရွိသည္။ ထိုအီးေမးလ္ႏွင့္ တစ္တြဲတည္း မွတ္ရ သည္မွာ Password ဟု အလြယ္ေခၚၾက ေသာ လၽွိဳ႕ဝွက္ သေကၤတ ျဖစ္သည္။
ထိုေနာက္ ေက်ာင္းသားမွတ္ပုံတင္ အမွတ္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္တြင္ စာအုပ္ငွား ရာ၌ သုံးရေသာ ပင္အမွတ္(Pin Number) ကိုလည္း မွတ္ထားရေသး သည္။ ေခါင္းထဲတြင္ေတာ့ မမွတ္ႏိုင္၊ စာအုပ္ျဖင့္ မွတ္ထားရသည္။ ဘဏ္ကတ္ နံပါတ္မ်ား မွတ္ရျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္း ကုတ္အသစ္မ်ား မွတ္ရျခင္းကိုေတာ့ ထူးေထြ မေျပာလိုေတာ့ပါ။ အသားမက် ေသးမီရက္မ်ားတြင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ စိတ္မရွည္လွ။ လူကို နံပါတ္ေတြႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါလားဟု စိတ္ဆိုး မာန္ ဆိုး ေတြးမိသည္။
မကုန္ေသးပါ။

ေက်ာင္းစာသင္ခန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း မွတ္ရေသးသည္။
ပထမသုံးလပတ္တြင္ ဘာသာရပ္ သုံးခု ယူရသည္။ ေ႐ြး၍မရ။ အားလုံး မျဖစ္မေနသင္ရေသာ ဘာသာရပ္ သုံးခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ မူဝါဒခ် မွတ္ပုံ၊ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ မူဝါဒခ်မွတ္ပုံႏွင့္ သုေတသန ဘာသာရပ္ တို႔ ျဖစ္သည္။
တစ္ဘာသာကို တစ္ပတ္လၽွင္ စာ သင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ ႏွစ္ခ်ိန္စီရွိ သည္။
ယင္းအျပင္ တကၠသိုလ္ပညာေရး ႏွင့္ ေဝးေနသူ၊ ၿဗိတိန္ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ စိမ္းသူမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ပို႔ခ်ေသာ Study Skill ဟု ေခၚေသာ စာသင္ခ်ိန္ လည္း တစ္ပတ္တစ္ခ်ိန္ ရွိသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အဓိကအားျဖင့္ ၿဗိတိန္ တကၠသိုလ္ သင္ၾကားေရး ပုံစံ၊ မွတ္စုမွတ္ ရာထုတ္ပုံ၊ စာဖတ္နည္းလမ္းၫႊန္၊ အက္ ေဆးေရးနည္းလမ္းၫႊန္၊ ေဝဖန္ပိုင္းဆစ္ စဥ္းစားေတြးေခၚပုံ၊ ေက်ာင္းသားတိုင္း အတြက္ တာဝန္ယူထားေသာ ကိုယ္ပိုင္ နည္းျပ (Personal Tutor) ႏွင့္ ၎ တို႔ကို မည္သည့္အရာမ်ား အကူအညီ ေတာင္းႏိုင္သည္ကို ရွင္းျပသည္။ စိတ္ ဓာတ္က် အထီးက်န္ျခင္း၊ ရည္းစားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္၍ တိုင္ပင္ျခင္းတို႔မွ အစ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအထိPerson-al Tutor မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္။
ထို႔အျပင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္ စာ အသုံးအႏႈန္းကို ပို႔ခ်ေလ့က်င့္ေပးေသာ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္လည္း ရွိသည္။ ယင္း အခ်ိန္ကို ALL (Academic Langua-ge and Literacy) ဟု အတိုေကာက္ေခၚ သည္။

ထိုေၾကာင့္ ပထမသုံးလပတ္တြင္ စာသင္ခ်ိန္၊ ေဆြးေႏြးခ်ိန္ စုစုေပါင္း ရွစ္ ခ်ိန္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္လၽွင္ အနည္းဆုံး တစ္နာရီမွ ႏွစ္နာရီ အထိၾကာသည္။ ထိုစာသင္ခ်ိန္ ရွစ္ခ်ိန္ကို တစ္ေနရာတည္း တြင္ သင္ရျခင္း မဟုတ္။ မတူကြဲျပားေသာ စာသင္ခန္း ေျခာက္ခန္းသို႔ ကူးခ်ည္သန္း ခ်ည္ သြားေနရသည္။
ထိုသို႔ျဖင့္ စာသင္ေဆာင္ ေျခာက္ ေဆာင္၏ အမည္ႏွင့္ ထိုအေဆာင္မ်ားရွိ စာသင္ခန္းနံပါတ္မ်ားကို မွတ္ရေသာ အလုပ္လည္း ပိုလာသည္။ အခ်ိဳ႕သူတို႔က ဒါမ်ား အေရးလုပ္ထည့္ေျပာေနေသး သည္ဆိုႏိုင္သည္။ ေရာက္စကတည္းက နံပါတ္မ်ား၊ အကၡရာသေကၤတမ်ားျဖင့္ နပန္းလုံးေနရသူအတြက္ေတာ့ အေတာ့ ကို စိတ္မရွည္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။
ပထမ တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ကဆိုလၽွင္ အခန္းနံပါတ္မ်ားကို လုံး၀ မမွတ္မိ။ အခန္းနံပါတ္ကို အိမ္မွ ထြက္ကတည္းက လက္ဖဝါးေပၚ ေဘာပင္ျဖင့္ ေရးမွတ္သြား ရသည္။ မမွတ္သြားလၽွင္လည္း ကြန္ျပဴ တာအတြင္းရွိ အခ်ိန္ဇယားတြင္ ခဏခဏ ျပန္ၾကည့္ရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ တကၠသိုလ္ေအာင္ခဲ့သည့္ႏွစ္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ျဖစ္သည္။ ထားဝယ္တြင္ နည္းပညာ ေကာလိပ္ တက္ၿပီးေနာက္ အေတာ္ၾကာ ၾကာ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ မေျဖျဖစ္ခဲ့ေပ။ ယင္းေနာက္တြင္မွ လြန္ခဲ့ေသာ ကိုးႏွစ္က မွ ဘြဲ႕ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးႏွင့္ ေတာ္ေတာ္ေဝးခဲ့ၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ အဂၤလန္ တြင္ တကၠသိုလ္မဟာတန္းတက္ရေသာ အခါ ေပ်ာ္သလိုလို ရွိေသာ္လည္း အျခား တစ္ဖက္တြင္ စိတ္ပူမိသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ပညာေရးအဆင့္ အဝီစိေရာက္ေန ေသာ ႏိုင္ငံမွလာၿပီး ပညာသင္ရသျဖင့္ ၿဗိတိန္ ပညာေရးစနစ္ကို လိုက္မမီမွာ စိုးသည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္း စာ မဖတ္ျဖစ္၊ မလုပ္ျဖစ္သည္မွာ အေတာ္ၾကာၿပီကလည္း တစ္ေၾကာင္း၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာေပမ်ားကို အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရ၊ မွတ္ရ၊ နားလည္ ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ပူ သည္ကလည္း တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာ ဖတ္ေလ့ရွိေသာ္ လည္း အဖတ္မ်ားေသာ စာအမ်ိဳးအစားမွာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေသာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္သည္။ အကက္ဒမစ္စာ (Academic Langua-ge) သိပ္မဖတ္ျဖစ္လွ။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာမွာ ပိုခက္သည္။ အကိုးအကားမ်ား၊ ပိုခက္ေသာ စကားလုံးမ်ား သုံးရာ ပိုေခါင္းေတာက္ရသည္။
ထိုေၾကာင့္ ဖတ္စရာ စာအုပ္စာ တမ္းစာရင္းရွည္ႀကီးရေသာအခါ ဘုရား တသြားရျခင္း ျဖစ္သည္။
Study Skill စာသင္ခ်ိန္တြင္ ထို ကိစၥကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ေမးခြန္း ထုတ္ၾကသည္။ သူတို႔ ေမးခြန္းထုတ္မွပင္ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း ျပႆနာ ျဖစ္ ေနသည္ ထင္သျဖင့္ တိတ္တိတ္ကေလး အားငယ္ ပူေဆြးေနသည့္ အလုံးႀကီးက် သြားသည္။ အျခားေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ားတြင္လည္း ထိုျပႆနာ ရွိပါ သလား။

“အားလုံး ဖတ္ရမယ္လို႔ မဆိုလို ဘူး။ ၿခဳံမိေအာင္ပဲ ဖတ္ပါ၊ အဓိကက နိဒါန္းနဲ႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ဖတ္ဖို႔။ စိတ္ဝင္ စားရင္ေတာ့အထဲက အပိုင္းေတြ အေသး စိတ္ဖတ္ေပါ့”ဟု ဆရာက အႀကံေပး သည္။
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စာ ALL စာသင္ခ်ိန္မွ ဆရာကလည္း ထို အတိုင္းပင္ အႀကံေပးသည္။ အလြန္ မိုက္မဲေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ တစ္ ပတ္လုံးလုံး ဖတ္စရာမ်ားႏွင့္လုံးပန္းေန သည္ဟု သူက ခပ္ေနာက္ေနာက္ ေျပာ ဆိုသည္။
အဓိကမွာ ေ႐ြးဖတ္တတ္ဖို႔ ျဖစ္ သည္။ ေ႐ြးဖတ္တတ္ဖို႔ကလည္း မည္သို႔ ေ႐ြးဖတ္ရမည္ဟု မေျပာ ေက်ာင္းသား မ်ားကိုယ္တိုင္ ေဝဖန္ပိုင္းဆစ္ေ႐ြးခ်ယ္ ရန္ဟုသာ ဆိုသည္။
တစ္ခါခါ ဘြဲ႕လြန္မဟာေက်ာင္းသား ေတြပဲ၊ သည္ေလာက္ထိ အေသးစိတ္ လိုက္ေျပာေနစရာ မလိုဟု ဆရာမ်ားက ခပ္႐ြဲ႕႐ြဲ႕ ဆိုတတ္ေသးသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ ဖတ္စရာစာရင္းရွည္ ကိစၥ ေခါင္းအေတာ္ အတန္ ေအးသြားသည္။ ေအးလိုက္သည္ မွ တစ္ခါခါ အတန္းထဲတြင္ ေဆြးေႏြးရ မည္ျဖစ္သျဖင့္ မျဖစ္မေန ႀကိဳဖတ္ရမည့္ စာက လြဲ၍ ဖတ္ပင္မဖတ္ေတာ့။ စိတ္ဝင္ စားလၽွင္ကိုယ္သိခ်င္ေနေသာ အေၾကာင္း အရာ ျဖစ္လၽွင္ေတာ့ ေက်ာင္းသင္ ဘာသာရပ္ႏွင့္ ဆိုင္ဆိုင္၊ မဆိုင္ဆိုင္ အေသဖတ္သည္။ ထိုသို႔ ဖတ္ခ်င္ရာ ဖတ္သျဖင့္ အက္ေဆးေရး ခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ အသည္းအသန္ျဖစ္ လၽွင္ေတာ့ ေသၿပီ။
ဖတ္စရာတို႔၊ စိတ္မရွည္ဖြယ္ရာ ကိန္းဂဏန္းသေကၤတတို႔အျပင္ ေရာက္ ကတည္းက သြားရည္တက်က် ျဖစ္ေန ေသာ ကိစၥတစ္ခုကို မျဖစ္မေန ၫႊန္းသင့္ သည္။ ယင္းမွာ စက္ဘီးတစ္စီး ပိုင္လို ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘရစၥတိုၿမိဳ႕ကို ေရာက္ ကတည္းက သတိထားမိသည့္ ကိစၥမွာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စက္ဘီးစီးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္တြင္ ေကာလိပ္တက္တုန္း ကလည္း တစ္ေၾကာင္း သုံးမိုင္ခရီးကို ပုံမွန္ စက္ဘီးျဖင့္သြားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ တြင္လည္း ႐ုံးသြားလၽွင္ ခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ရန္ကုန္ ေမာ္ေတာ္ကားတို႔အၾကား စက္ဘီး အေတာ္အသင့္စီးခဲ့ေသးသည္။
ထိုအေလ့အက်င့္ေၾကာင့္ပင္ ဘရစၥတိုေက်ာင္းသြားရန္ စက္ဘီးတစ္စီး ရွိလၽွင္ ဟန္က်မည္ေတြးမိသည္။ ဘရစၥတိုၿမိဳ႕မွာ တကၠသိုလ္ပညာေရးတြင္ နာမည္ရသကဲ့သို႔ စက္ဘီးစီးသူမ်ား အတြက္ ဟန္က်ပန္က် စီမံထားသည့္ ဥေရာပတိုက္ ထိပ္တန္းၿမိဳ႕ (Europe’s most bike-friendly destinations) အျဖစ္လည္း နာမည္ေက်ာ္သည္။
ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ စက္ဘီးအတြက္ သီးသန္႔လမ္းမ်ားရွိသည္။ တကၠသိုလ္ ဧရိယာတြင္လည္း စက္ဘီးထားရန္ ေနရာမ်ားကို အေသအခ်ာ လုပ္ထား ေပးရာ စက္ဘီးေပါင္းစုံျမင္ေနရသည္။ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား စီးေနေသာ စက္ဘီး၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား စီးေနေသာ စက္ဘီးမ်ားကို ေငးရင္း စက္ဘီးတစ္စီး ေတာ့ ရေအာင္ဝယ္မည္ဟု စိတ္အတြင္း ေတးထားလိုက္သည္။
ထိုသို႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕တြင္း ေဈးဝယ္ ဧရိယာတြင္ တစ္ခမ္းတနား ဖြင့္ထားေသာ စက္ဘီးဆိုင္မ်ားကို ဝင္ၾကည့္သည္။ စက္ဘီးေတြက အေကာင္းစားေတြ ျဖစ္သည္။ အနည္းဆုံး ေပါင္ ၂၀၀ မွ မဆင္း။ ျမန္မာေငြျဖင့္ဆိုပါက က်ပ္ ေလးသိန္းခန္႔ရွိသည္။ အမ်ားဆုံးဆိုလၽွင္ မွတ္မွတ္ရရ ေပါင္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ အထိ တန္ဖိုးရွိေသာ စက္ဘီးမ်ားလည္း ရွိ သည္။

အားပါးပါး ျမန္မာျပည္မယ္ဆို ဟိုက္ဂ်က္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစ္စီးစာ ျဖစ္ေနၿပီ။
ကိုယ္ေတြက ေပါင္ ၁၀၀ သာသာ (ျမန္မာေငြ ႏွစ္သိန္းသာသာ) သာသုံး လိုသည္။
ထိုသို႔ျဖင့္ ကုသိုလ္ျဖစ္ စက္ဘီး ေရာင္းေသာ ေဈးခ်ိဳမည္ထင္သည့္ အေဟာင္းစက္ဘီးဆိုင္မ်ားတြင္ သြားစုံ စမ္းသည္။Bristol Bike Project ဟူေသာ စက္ဘီး အေရာင္းႏွင့္ အျပင္ ဆိုင္တစ္ခုမွာ ကုသိုလ္ျဖစ္လုပ္ငန္းတြင္ ထင္ရွားသည္။ သူက စက္ဘီးအေဟာင္း မ်ားကို အလႉခံကာ ျပန္ျပင္ၿပီး ေရာင္းခ် သည္။ အခ်ိဳ႕ကို အလုပ္လက္မဲ့၊ အိမ္ေျခ ရာမဲ့မ်ားကို ငွားေပးသည္။ ဘရစၥတိုတြင္ ႐ုန္းကန္ေနေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ မ်ားကို ကူေပး၊ ငွားေပးသည္။
ထိုသို႔ျဖင့္ ယင္းဆိုင္သို႔ ေရာက္ သြားသည္။ သို႔ေသာ္ မဟန္။ ကိုယ္လို ခ်င္သည့္ ေဈးကိုေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ေဈးအနည္းဆုံးမွာ ေပါင္ ၁၅၀ ဟု ဆို သည္။ ၁၅၀ တန္ကိုၾကည့္ေတာ့ သိပ္မ ေကာင္း။ ဖရိန္က ေလးသည္။ ဘီးေတြ ကလည္း ခပ္ႀကီးႀကီး။
ကိုယ္ေတြက ဖရိန္ခပ္ေပါ့ေပါ့ ဘီး ေသးေသးကို လိုခ်င္သည္။ သည္လိုဘီး မ်ိဳးက အနည္းဆုံး ေပါင္ ၃၀၀ ေလာက္ က မဆင္း။
အေတာ္ေတာ့ စိတ္ဓာတ္က်သြား သည္။
သို႔ေသာ္ စိတ္မေလၽွာ႔ပါ။ ကိုယ္ တတ္ႏိုင္သည့္ ေဈးျဖင့္ ဝယ္ႏိုင္သည့္ ေနရာ ရွိကိုရွိရမည္ဟု စိတ္ထဲ ေသခ်ာ သည္။
သိပ္မၾကာပါ။ ဆႏၵမ်ား ျပည့္မည့္ အေျခအေန ေပးလာသည္။ ။

စာေရးသူမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ဘရစၥ တိုၿမိဳ႕ရွိ ဘရစၥတိုတကၠသိုလ္တြင္ ျပည္ သူ႕ေရးရာ မူဝါဒမဟာဘြဲ႕ (MSc Public Policy) အတန္း တက္ေရာက္ သင္ယူေနေသာ ထားဝယ္ေဒသခံ တစ္ ဦးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သုံး ေနေသာ တကၠသိုလ္ပညာေရးပုံစံကို တို႔ထိ ျမည္းစမ္းႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ ေက်းမႈ ထုံးထမ္းဓေလ့မ်ားကို တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း နားလည္ သင္ခန္းစာယူႏိုင္ရန္ ယခု အခန္းဆက္ ဒိုင္ယာရီကို (တစ္လ ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ကဲ့သို႔) အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဖာ္ျပသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။