သစ္ခိုးထုတ္မႈ တားဆီးေရးလိုအပ္က တပ္မေတာ္ အကူအညီယူမည္

0
45

တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ပါက တပ္မေတာ္၏ အကူအညီယူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးသမား မ်ား သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား၌ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ ပတ္သက္မႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ တရားမဝင္ သစ္ဖမ္းဆီးေရးကို လုပ္ေန သည့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ တရားမဝင္ သစ္ ဖမ္းဆီးရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔၏ အကူအညီကို ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
“သစ္ေတာအေနနဲ႔ သြားၿပီး အေရး ယူေဆာင္႐ြက္ဖို႔က်ေတာ့ အခက္အခဲ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္၊ ရွိေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အကူအညီေပါ့၊ ေနာက္ပိုင္းလိုအပ္လာ ရင္ တပ္ရဲ႕ အကူအညီ ယူသင့္ရင္လည္း ယူမွာေပါ့”ဟု ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။
သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို တားဆီး ႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီး တိုင္းရဲတပ္ ဖြဲ႕မႉး၊ ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ တိုင္း သစ္ေတာဦးစီးမႉးႏွင့္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္သည့္ တနသၤာရီတိုင္း တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ ယူမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးေကာ္မတီကို ဇြန္လ ၁၃ ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ သစ္ ေတာမ်ား မျပဳန္းတီးေရးတို႔အတြက္ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္ယူ ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ကို စိစစ္တားဆီးရန္အတြက္ ရည္႐ြယ္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။
ယင္းကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းကို လက္ခံႀကိဳဆိုၿပီး ထိေရာက္စြာတားဆီး ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ကိုင္ေနသည့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေန ဦးဘိုဘို ေအာင္က ေျပာသည္။

“ဖြဲ႕ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ အသက္ဝင္ ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ သြားေစခ်င္ တယ္ေပါ့”ဟု ဦးဘိုဘိုေအာင္က ဆို သည္။
အထက္ပါ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအေန ျဖင့္ လစဥ္ေတြ႕ဆုံၿပီး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ လိုအပ္သလို လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္း ေဒသႀကီးသယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။