နယ္စပ္ဝင္ေပါက္မ်ားမွ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ိဳးစုံ စက္တင္ဘာလအထိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္

0
87

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းရွိ ထီးခီး၊ ေမာေတာင္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ ဝင္ေပါက္မ်ားမွ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ိဳးစုံ ကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလအထိ တင္ သြင္းခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္ေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သီးႏွံကာကြယ္ေရးတာဝန္ခံ ေဒၚႂကြယ္ စႏၵာက ေျပာသည္။

ေဒသလိုအပ္ခ်က္အရထိုင္းႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းလာသည့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အမ်ိဳးေပါင္းစုံကိုဇြန္လ ၂၈ ရက္မွ စက္တင္ဘာလအထိ နယ္စပ္ဝင္ေပါက္ ၃ ခုမွ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထား ေၾကာင္း ေဒၚႂကြယ္စႏၵာက ဆိုသည္။
“စက္တင္ဘာလ ကုန္ၿပီးရင္ေတာ့ သီးႏွံပိုးမႊားေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ အရပဲ တင္သြင္းခြင့္ျပဳမယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။
ယခင္ကဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ သီးႏွံ ၆ မ်ိဳးသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳရာမွ လက္ရွိတြင္ သီးႏွံအမယ္ေပါင္းစုံကို တင္သြင္းခြင့္ ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ တင္သြင္းလာ သည့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ သီးႏွံမ်ား ကိုမ်က္ျမင္စစ္ေဆးျခင္း၊ အႏုၾကည့္မွန္ ဘီလူးျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ေဒၚႂကြယ္စႏၵာက ေျပာသည္။
စက္တင္ဘာလ ကုန္ၿပီးပါက ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္ၿပီးမွသာ တင္သြင္းခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး သီးႏွံအမ်ိဳးအမည္ မည္မၽွ တင္သြင္း ခြင့္ျပဳမည္ကိုမူ မသိရေသး ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိ ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ ဝင္ ေပါက္တြင္ သီးႏွံပိုးမႊားေရာဂါ ျပန္႔ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းရွိၿပီး ေမာေတာင္ႏွင့္ ထီးခီးတြင္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ယခင္က ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္သီး ႏွံ ၆ မ်ိဳးကိုသာတင္သြင္းခြင့္ျပဳထား ေသာ္ လည္း ေဈးကြက္အတြင္းတြင္မူ ထိုင္း ႏိုင္ငံထြက္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ သစ္သီး ၀လံ အမ်ိဳးစုံေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။