ၿငီးေငြ႕ ျခင္း အတြင္း/အျပင္

0
474

ရီေဝ ေငးေတြးေနၿပီး ပ်င္းလိမ္ ေနသည့္ ပုံေပါက္ေနသည့္ လက္ဖက္ရည္ ေဖ်ာ္ဆရာေဖ်ာ္သည့္ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္မွာ လက္ဖက္ရည္ေသာက္တိုင္း တစ္ခုခု လိုေနသည္ဟု မိတ္ေဆြ ခံစားရ ပါလိမ့္မည္။
တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဒီဟင္းဒီဟင္းသာ အၿမဲတမ္းနီးပါး ခ်က္ေနရသည့္အတြက္ ၿငီးေငြ႕ေနသည့္ ထမင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေရာင္း သည့္ဆိုင္တြင္ ထမင္းစားရင္း အရသာ မေတြ႕ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ဆိုင္ေျပာင္း စားသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးလည္း ႀကဳံဖူးမည္ ထင္ပါသည္။
ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ အရသာမေတြ႕ ေတာ့ေသာေၾကာင့္ တာဝန္ေက်သာ လုပ္ေနသည့္ စားပြဲထိုးတစ္ေယာက္၏ ဝန္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ခါ သည္ဆိုင္ မသြားေတာ့ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္ သည္မ်ိဳးလည္း ရွိမည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္
ကိုယ့္ဘက္က ဘာမွ မေျပာင္းလဲ ေသာ္လည္း အရင္က လက္ဖက္ရည္ ေကာင္းလွခ်ည္ရဲ႕ဟု ေထာပနာျပဳၿပီး လာေသာက္ေနသည့္ ေဖာက္သည္မ်ားက လက္ဖက္ရည္ အရသာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္လာသည္။
ကိုယ့္ဘက္က ဘာမွ မေျပာင္းလဲ ေသာ္လည္း ဟင္းမ်ား စားမေကာင္းဟု ေျပာလာသည္။
ကိုယ္ဘက္က ဘာမွ မေျပာင္းလဲ ေသာ္လည္း စားပြဲထိုးမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈ မေကာင္းဟု ေျပာလာသည္။
အေျခအေန ႏွစ္ခုမွာ မတူ။
လူတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္လည္းေကာင္း ကာယကံရွင္ မ်ား ကိုယ္တိုင္ သတိမမူမိဘဲ မၾကာ ခဏဆိုသလို ေတြ႕ရသည္မွာ ၿငီးေငြ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။

အတြင္းရန္
လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကိုျဖစ္ေစ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ မ်ားစြာ မခက္လွေသာ္လည္း အဆိုပါ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း ကို ေရရွည္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း ရသည္မွာ အင္မတန္ပင္ ခက္လွသည္။
မ်ားစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ ဦးစီးဦး႐ြက္ ျပဳေနသူမ်ား၊ လုပ္ငန္း အဆင့္ ဆင့္တြင္ ပါဝင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သည့္သူမ်ား၏ ၿငီးေငြ႕မႈသည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ၿငီးေငြ႕မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္း ရင္းခံ မ်ားစြာရွိသည္။
ဝါသနာပါျခင္းမပါျခင္း၊ ဝါသနာ ပါေသာ္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ အနာဂတ္အျမင္ ႏွင့္ ေသခ်ာစြာ မခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ျခင္း၊ ဒါ ဒါခ်ည္း ပတ္လည္႐ိုက္ေနရျခင္း၊ စိန္ေခၚ မႈ အသစ္အဆန္းမ်ား မရွိေတာ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ရင္ခုန္ လႈပ္ခတ္မႈ မရွိေတာ့ျခင္း စသည္တို႔မွာ ႀကီးမားသည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။
အားလုံးသိၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ဝါသနာပါသည့္အခါ အလုပ္ကို အလုပ္ ဟုပင္ မျမင္ေတာ့။ တေမ့တေမာ့ ဘ၀ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ပါေနသည္။ အခ်ိန္ႏွင့္ အမၽွ ဆန္းသစ္ႀကံဆေနသည္။

ဝါသနာမပါသည့္အခါ အလုပ္ သည္ တာဝန္အရလုပ္ရသည့္ အလုပ္ သက္သက္သာျဖစ္ၿပီး အလြယ္တကူ ၿငီးေငြ႕သြားတတ္သည္။
ဝါသနာပါေသာ္လည္း အနာဂတ္ အျမင္ႏွင့္ မခ်ိတ္မိသည့္အခါ လမ္းခု လတ္တြင္ ဟာတာတာႀကီး ျဖစ္လာတတ္ သည္။
မည္သူမဆို မည္သည့္အေျခအေန မ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသူမဆို ႀကဳံရမည္မွာ ဒါ ဒါခ်ည္း ပတ္လည္႐ိုက္ေနရျခင္း၊ စိန္ေခၚမႈ အသစ္အဆန္းမ်ား မရွိေတာ့ ျခင္း သို႔မဟုတ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ရင္ခုန္လႈပ္ခတ္မႈ မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ၿငီးေငြ႕ျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္၊ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ျဖစ္ ၿငီးေငြ႕ျခင္းသည္ ေၾကာက္စရာ အလြန္ေကာင္းသည့္ အတြင္းရန္သူျဖစ္ သည္။
ၿငီးေငြ႕မႈျဖစ္လာသည့္အခါ သူ႕၏ သဘာ၀အတိုင္းအာ႐ုံစိုက္မႈ က်လာ သည္။ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္မႈမရွိေတာ့။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ အမွားပါလာၿပီး လုပ္ငန္းအေပၚ၊ အဖြဲ႕အစည္းအေပၚမွာ ေရာ ကာယကံရွင္အေပၚမွာပါ သက္ ေရာက္မႈႀကီးစြာ ျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔ေသာ အေနအထားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကုစား ႏိုင္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုၿငီးေငြ႕မႈကို
၁) မည္မၽွ ေစာေစာ သတိျပဳမိသည္၊ ၂) ကုစားရန္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရ မည္ဟု အေလးအနက္ထားသည္၊ ၃) အေလးအနက္ ထားသည့္အတိုင္း လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အဆင္သင့္မည္မၽွ ျဖစ္သည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကလည္း မ်ားစြာ စကားေျပာ ေသးသည္။
ၿငီးေငြ႕မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ ထပ္သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ အလုပ္ မျဖစ္ အထမေျမာက္သည့္ ကိစၥမ်ား ေၾကာင့္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ျခင္း၊ လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ မရွိေတာ့ျခင္းႏွင့္ မေရာ ေႏွာရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ လက္ေျမာက္ အ႐ႈံးေပးလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တခါတရံတြင္ လက္ေျမႇာက္အ႐ႈံးေပးခ်င္ ေနသည့္စိတ္ကို လူအသိမခံခ်င္၊ ကိုယ့္ ကိုကိုယ္ လက္မခံခ်င္သည့္အခါ ၿငီးေငြ႕ မႈႏွင့္ ေရာခ်တတ္သည္။

“ေတာ္ၿပီး ေျပာရတာ ေမာသြားၿပီ၊ ကၽြဲပါးေစာင္းတီးသလိုပဲ”
“ေတာ္ၿပီ လုပ္ရတာ ပ်င္းသြားၿပီ၊ ဘာမွလည္း ထူးမလာဘူး”
“ဒုံရင္းက ဒုံရင္းနဲ႔ ခင္ဗ်ား အခုထိ မပ်င္းေသးဘူးလား”
စသျဖင့္ ေျပာဆိုေနသည့္ အေျခ အေနမ်ားသည္ ၿငီးေငြ႕မႈနည္းနည္း လက္ ေျမာက္အ႐ႈံးေပးလိုစိတ္ မ်ားမ်ား ျဖစ္ ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္သည္။
ၿငီးေငြ႕မႈသည္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း၍ မရသည့္ ျပႆနာေတာ့ မဟုတ္ေပ။
နည္းလမ္းမ်ားစြာျဖင့္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေပသည္။ ကိုင္တြယ္ရန္ အတြက္ အထူးအေရးပါသူမ်ားမွာ ဦးစီး ဦး႐ြက္ျပဳသူမ်ား ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းကို ဦးစီးဦး႐ြက္ ျပဳသူမ်ားက ျမန္ျမန္ေစာေစာ သတိမူ မိေလ၊ ပါးပါးနပ္နပ္၊ အျမင္က်ယ္က်ယ္ ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေလ ထိခိုက္နစ္နာမႈ နည္းပါးမည္ ျဖစ္သည္။

အျပင္ရန္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အတြင္းရန္ျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕စည္းအတြင္း ၿငီးေငြ႕မႈကို သတိျပဳ ကိုင္တြယ္ရသည့္ အျပင္ အျပင္ရန္ဟု ေျပာႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕ အစည္းျပင္ပ ၿငီးေငြ႕မႈ တနည္းအားျဖင့္ စားသုံးသူမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရသူ မ်ား၏ ၿငီးေငြ႕မႈကိုလည္း အထူးသတိ ျပဳရန္ လိုေပသည္။
စားသုံးသူမ်ားသည္ မိမိစားသုံး ေနေသာ၊ အသုံးျပဳေနေသာ အစား အေသာက္၊ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကာလတစ္ခုေရာက္လၽွင္ ၿငီးေငြ႕သြား တတ္သည္။ ေတာင္းဆိုမႈ ပိုမ်ားလာ တတ္သည္။

ယင္းမွာ စားသုံးသူမ်ား၏ အမူ အက်င့္ဟုပင္ ေျပာႏိုင္သည္။
ေအာင္ျမင္ေနသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ ေျပာသည္ကို မွတ္ သား ဖူးသည္မွာ စားေသာက္ကုန္တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ႏွစ္ကာလတစ္ခုသို႔ ေရာက္ လာသည့္အခါ ေနာက္ထပ္တံဆိပ္ တစ္မ်ိဳး ပုံစံတစ္မ်ိဳး၊ အရသာတစ္မ်ိဳး၊ ေဈးႏႈန္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားရသည္ ဟူ၏။
ျပန္ခ်ဳပ္ရလၽွင္ လူတစ္ဦး၊ လုပ္ငန္း တစ္ခု အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ေရရွည္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အတြင္းရန္ဟု ေခၚသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း ၿငီးေငြ႕မႈႏွင့္ အျပင္ရန္ဟုေခၚသည့္ စားသုံးသူမ်ား၏ ၿငီးေငြ႕မႈမ်ားကို သတိႀကီးစြာျဖင့္ နည္းလမ္းရွာ ကိုင္တြယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။