အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးအဘိုးအဘြားမ်ား လူမႈေရးပင္စင္ ေအာက္တိုဘာ စရမည္

0
63

အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္အထိ သက္ႀကီး အဘိုးအဘြားမ်ား လာမည့္ေအာက္တို ဘာလမွစတင္၍ လူမႈေရးပင္စင္ စရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ထုတ္ 7Day Daily ေန႔စဥ္သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အသက္ ၉၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ သက္ႀကီးအဖိုး၊ အဖြားမ်ားကို ေထာက္ပံ့ ေပးလ်က္ရွိသည့္ လူမႈေရးပင္စင္ကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလမွစၿပီး အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ကို ေထာက္ ပံ့ေပးရန္ ေျဖေလ်ာ့လိုက္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ အထက္ပါသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇူလိုင္လ ၆ ရက္အထိ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မေရာက္လာေသးေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ ေဒၚနီနီေ႐ႊက ေျပာသည္။

“သုံးလတစ္ႀကိမ္ေပးတာဆိုေတာ့ ကိုးလပိုင္း၊ ဆယ္လပိုင္းေလာက္မွာ ၫႊန္ၾကားလာႏိုင္တယ္”ဟု ေဒၚနီနီေ႐ႊ က ဆိုသည္။
လက္ရွိတြင္မႈ အသက္ ၉၀ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားကို ယခင္ေထာက့္ပံ့ ေနက် ပုံစံအတိုင္း တစ္လလၽွင္ က်ပ္တစ္ ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ သုံးလလၽွင္တစ္ႀကိမ္ ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
တိုင္းအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္ သုံးလတြင္ ဘိုးဘြား ၁၄၉၀ ဦးကို လူမႈေရးပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။