ရွင္ကိုးရွင္စာရင္းဝင္ ရွင္ဓာတ္ဝဲေစတီ ျပင္၊ မျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဆုံးအျဖတ္ရယူမည္

ရွင္ကိုးရွင္ဘုရားထဲတြင္ တစ္ဆူ အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ရွင္ဓာတ္ဝဲေစတီ ျပဳျပင္မႈ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လုပ္မည္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး လူမႈေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာ ေရးဝန္ႀကီး ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။

ေစတီေတာ္ကို ဆက္လက္ျပဳျပင္ရန္ သင့္/မသင့္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၇ ရက္ က အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ားပါဝင္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေမလ ၉ ရက္ ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယက ဆရာ ေတာ္မ်ား၊ ေစတီေတာ္ဩဝါဒစရိယ ဆရာေတာ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို စုစည္းကာ ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြး ကာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံ တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဦးဟိုပင္က ဆိုသည္။

“ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ ျပန္ယူမယ္၊ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကို အသိေပးမယ္”ဟု ဝန္ႀကီးဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။
လက္ရွိေစတီေတာ္မွာ ယိုယြင္းလာ သည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက လက္ရွိေစတီေတာ္ကို ငုံၿပီး အသစ္တည္ေဆာက္ရန္ ေစတီ ေတာ္ေအာက္ေျခတြင္ ကြန္ကရစ္ေလာင္း ျခင္း၊ RC ကြန္ကရစ္ေလာင္းရန္အတြက္ သံတိုင္မ်ား စိုက္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ သည္။

ေရွးမူလက္ရာျပဳျပင္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဆိုကာ ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳျပင္မႈကို ထားဝယ္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕က သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ ေက်းမႈ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံ တိုင္ ၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တြင္ က်င္းပသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ရွင္ဓာတ္ဝဲေစတီ ျပဳျပင္ေနမႈကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း မလုပ္ေဆာင္ ႏိုင္မီ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္း သင့္/မသင့္ကို မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။
မဲခြဲရာတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၇ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၅ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၃ မဲျဖင့္ ေစတီေတာ္ျပဳျပင္မႈရပ္ဆိုင္းထားရန္ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္ ဆရာေတာ္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၄ ခုကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ေစတီေတာ္ကို ေရွးမူမပ်က္ တည္ေဆာက္သြားရန္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္သည့္ ေစတီေတာ္ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္၊ ေစတီေတာ္ႀကီးႏွင့္ အရန္ေစတီေတာ္မ်ားကို မူလအေန အထားအတိုင္း ျပန္လည္ထားရွိႏိုင္ေရး ႏွင့္ မပ်က္မစီး တည္ရွိေစေရးအတြက္ ေခတ္မီနည္းပညာျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား က အခ်ိန္ျပည့္သတ္မွတ္ရန္ စသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သံဃနာယကအဖြဲ႕၏ ေရွးမူမပ်က္ တည္ေဆာက္ရန္ဆိုသည့္ စကားလုံးက ဝိဝါဒကြဲစရာ ျဖစ္ေန ေၾကာင္း တိုင္းလူမႈ/စည္ပင္ဝန္ႀကီးဦးဟိုပင္က ဆိုသည္။
“ေရွးမူမပ်က္ဆိုတာသည္ ပုံသဏၭာန္ ကိုေျပာတာလား၊ အ႐ြယ္အစား ကိုေျပာ တာလား၊ အခု ဒါက ဝိဝါဒ ကြဲေနတယ္” ဟု ဦးဟိုပင္က ေျပာသည္။

ယင္း ေရွးမူမပ်က္ဆိုသည့္ စကား လုံးကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃနာယကအဖြဲ႕ထံ ျပန္ လည္ေမးျမန္း သင့္ေၾကာင္း ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ေန အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ဆိုသည္။
ေမလ ၈ ရက္ေန႔က တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္၏ တရားဝင္ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃနာယက အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအတိုင္းသာ ေဆာင္ ႐ြက္ရန္၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကို လိုက္နာက ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ ကာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေထာက္ အကူျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ထားသည္။
ယင္းသို႔မဟုတ္ပါက ေဆာင္႐ြက္ သည့္ကိစၥအရပ္ရပ္အတြက္ ဥပေဒေလး စားလိုက္နာမႈႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို နာခံမႈမရွိဟု လႊတ္ေတာ္ က အဆိုျပဳရန္သာရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

“သဒၶါကၽြံ၍ က်ဴးလြန္မိသည္မ်ား ကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္ ကု သိုလ္ယူကာ ေစတီေတာ္အား မူလ အတိုင္း တင့္တယ္စြာ ပူေဇာ္ၾကပါစို႔”ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ရွင္ဓာတ္ဝဲေစတီေတာ္၏ လက္ရွိ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္မွာ ၇၂ ေပရွိၿပီး အသစ္ တည္ေဆာက္မည့္ ဥာဏ္ေတာ္ အျမင့္မွာ ၉၂ ေပ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေစတီေတာ္ ေဂါပကအဖြဲ႕ထံမွ သိရ သည္။

Related Posts