မြန္တြင္ ဖမ္းမိသည့္ ထိုင္းဝက္မ်ား ေရာဂါမရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရ မြန္ျပည္ နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိထားသည့္ ထိုင္း ဝက္မ်ားတြင္ ဝက္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ား မရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးက ေျပာသည္။
ထိုင္းဝက္မ်ား တရားမဝင္တင္ သြင္းေနေၾကာင္း ျပည္သူတို႔၏ သတင္း ေပးမႈအရ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ ေန႔တို႔တြင္ အေထာက္အထားစာ႐ြက္စာ တမ္းမရွိသည့္ ဝက္အေကာင္ေရ ၂၀၀ နီးပါး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ေရာဂါရွိ၊ မရွိ သိရွိႏိုင္ရန္ ဝက္ေသြးကို ရန္ကုန္ ဓာတ္ခြဲ ခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ စစ္ေဆး မႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဝက္ေရာဂါျဖစ္တဲ့ ဝက္နား႐ြက္ ျပာေရာဂါတို႔ ဝက္တုပ္ေကြးေရာဂါတို႔ ရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးတာပါ၊ မေန႔က (ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔) ေရာဂါမရွိေၾကာင္း ဓာတ္ခြဲခန္း က အေျဖရၿပီးၿပီ”ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေမြးျမဴး ေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ ဦးစီးမႉး ေဒါက္တာ ေအာင္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။
ေရာဂါမရွိသည့္ ဝက္မ်ားကို တရားဝင္ အေထာက္အထားစာ႐ြက္ စာတမ္း ရွိပါက ဆက္လက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားခိုင္ ခိုင္မာမာမရွိပါက ဖမ္းဆီးမႈ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ဖမ္းဆီးရမိထားသည့္ ဝက္မ်ားကို လက္တေလာ ယာယီထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေလလံတင္ေရာင္းခ်သြားရန္ စီစဥ္ေန သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ မင္းစိန္ေသာင္းက ေျပာသည္။
ထိုင္းမွ တရားမဝင္ ဝက္တင္သြင္း ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ဝက္ေမြးျမဴ ေရး လုပ္ငန္းျဖင့္ မိသားစု စားဝတ္ေန ေရး လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေမြးျမဴေရး သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ထိခိုက္ ေနသည့္ အေျခအေနကို ကာကြယ္မႈေပး ရန္ ႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးရန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပထားသည္ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ထိုင္းဝက္မ်ား တရားမဝင္ ဝင္ ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ လတ္တေလာတြင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဝက္ေမြးျမဴေရးၿခံ ၅၀ ေက်ာ္မွ ဝက္အေကာင္ေရ ၁၅၀၀ ေက်ာ္အား ေရာင္းရက္ေရာက္ေသာ္ လည္း အဝယ္ဒိုင္မ်ား လာမဝယ္သည့္ အတြက္ က်ပ္သိန္းရာႏွင့္ ခ်ီ နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးမႈရွိေနသည္ဟု ျပည္နယ္ ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္း ဝက္ေမြးျမဴ ေရးၿခံတို႔တြင္ ယခင္ကတစ္ႏွစ္ တစ္ ႀကိမ္သာ က်ေရာက္တတ္သည့္ ဝက္ ေရာဂါမ်ားသည္ ထိုင္းဝက္မ်ား ဝင္ ေရာက္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္း တစ္ႏွစ္ ပတ္လုံးေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေပၚ ေဒသတြင္းဝက္ ေမြးျမဴသူတို႔ႏွင့္ ျပည္နယ္ ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔က သံသယရွိေနၾကသည္။

Related Posts