လာဘ္ေငြေတာင္းသည့္ ဦးစီးအရာရွိအား ရာထူးေလၽွာ႔၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕

0
385

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဝန္ထမ္း အသစ္ထံတြင္ ေငြေၾကးေတာင္းခံခဲ့သည့္ ဦးစီးအရာရွိအား ရာထူးေလၽွာ႔ခ်ေျပာင္း ေ႐ႊ႕ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူလိုက္သည္ ဟု မြန္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေငြေၾကးေတာင္းခံသည္ဟု တိုင္ ၾကားခံထားရသည့္ အဆိုပါဦးစီးအရာရွိ ကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ဥပေဒအရ စစ္ေဆးရာ ေတာင္းခံသည္ဟု စစ္ေဆး ေပၚေပါက္သည့္အတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ရက္က ဝန္ထမ္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။” စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္အရ သူက ေငြေတာင္းတာပဲ ရွိေသးတယ္၊ ပိုက္ဆံမ ယူရေသးေတာ့ ဝန္ထမ္းဥပေဒအရ ရာထူး တစ္ဆင့္ခ်လိုက္ၿပီးေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ ကို ပို႔လိုက္တယ္၊ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ဒီေန႔ (ေအာက္တိုဘာလ ၁၆) မွာ ကရင္ျပည္နယ္ကို သြားလိုက္ၿပီး၊ ေလၽွာ႔ခ် လိုက္တဲ့ ရာထူးက သူ႕အတြက္ ေတာ္ ေတာ္နစ္နာပါတယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနထံမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။

အေရးယူခံရသည့္ ဦးစီးအရာရွိ သည္ ဦးစီးအရာရွိရာထူးမွ စီမံ (၁) သို႔ ရာထူးေလၽွာ႔ခ်ခံရေၾကာင္း အဆိုပါ မူလရာထူး ျပန္လည္ရရွိရန္ ကာလၾကာ ျမင့္စြာ ႀကိဳးစားရမည္ဟု ၎က ဆက္ ေျပာသည္။ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းတို႔သည္ စုံစမ္းစစ္ ေဆးမႈအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေပၚ ေပါက္ပါက ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒပါ ျပစ္ မႈျပစ္ဒဏ္တို႔ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ ရသည္ဟု ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ၫႊန္ ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ေျပာသည္။

အသစ္ခန္႔အပ္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ အငယ္တန္းစာေရး ၅ဦးထံမွ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒ႏွင့္ ၫႊန္ ၾကားေရးမႉး တို႔အား ကန္ေတာ့ရန္ဟု ဆိုၿပီး တစ္ဦး လၽွင္ လစာႏွစ္လစာႏွင့္ ညီမၽွသည့္ ေငြက်ပ္ ၃သိန္းေတာင္းခံသည္ဆိုၿပီး ဦးစီးမႉးအဆင့္ရွိ လႊတ္ေတာ္ဝန္ထမ္း တစ္ဦးကို အေရးယူေပးပါရန္ အငယ္ တန္းစာ ေရးတစ္ဦးက ဇူလိုင္ ၄ ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။