ဆီအိုးႀကီးအိပ္မက္ ဘယ္သူ႕ အတြက္လဲ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ဆီအုန္း စိုက္ခင္းသစ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေလၽွာက္ ထားလာပါက စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းကေျပာသည္။
လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္တြင္ တိုင္းအတြင္း ဆီအုန္းစိုက္ခင္းသစ္မ်ား ခြင့္ျပဳမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း သစ္ေတာ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ဘဲ ေျမေနရာသင့္ေတာ္ပါက ခြင့္ျပဳသြားမည္ ဟု ဝန္ႀကီးဦးျမင့္စန္းက ဆိုသည္။

“ဘာေၾကာင့္ဆို ဒီလိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈေတြ လာသမၽွ ကန္႔ကြက္ေနရင္ တစ္ ေယာက္မွာ လာေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ခုေတာင္လူ(ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ)ေတြ ေတာ္ ေတာ္လန္႔ကုန္ၿပီ”ဟု ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္း က ေျပာသည္။
တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲျမင့္ေဆြ ကမူ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းသစ္မ်ား ခြင့္မျပဳ သင့္ေသးဟု ေျပာသည္။
“လက္ရွိဆီအုန္းကုမၸဏီေတြမွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားမႈေတြ ရွိ တယ္၊ ဒီျပႆနာေတြေတာင္မွ ရွင္းလို႔ မၿပီးေသးတဲ့ အေနအထားမွာ ေနာက္ ထပ္ထပ္တိုးမယ့္ အေနအထားကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ သေဘာမက် ဘူး”ဟု ဦးရဲျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

တိုင္းအတြင္း ဆီအုန္းအေရး သုေတသနျပဳေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ တာကေပါအဖြဲ႕မွ ေနာ္ပီ သေလာကလည္း တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ရွိ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ားက ေဒသခံမ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီး ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ေျပာသည္။
ကုမၸဏီမ်ားက လုပ္အားခထက္ ေဈးသက္သာသည့္ ျမန္မာျပည္အေပၚ ပိုင္းမွ အလုပ္သမားမ်ားကိုသာ အစု လိုက္အၿပဳံလိုက္ေခၚယူလာသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ႀကဳံ ေတြ႕ရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ဆီအုန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားၾကား နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈ မ်ား ႀကဳံရၿပီး ေဒသခံအခ်ိဳ႕မွာ ပိုင္နက္ က်ဴးလြန္မႈ၊ အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမႈ စသည္တို႔ ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။
တာကေပါအဖြဲ႕အပါအဝင္ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၂ ခုက ၁၈ လတာ သုေတသနျပဳကာ အစိမ္းေရာင္ကႏၲာရ(တနသၤာရီတိုင္းမွ ေဒသခံမ်ားMSPP ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ျငင္းဆန္ အန္တုမႈ အစီရင္ခံစာ)ကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ ဘာတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ စစ္အစိုးရ ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ဆီအုန္း စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ တနသၤာရီ တိုင္းတြင္ ဧကေပါင္း ၁၈ သိန္းေက်ာ္ ခ်ထားေပး ခဲ့ရာ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ရွိ MSPP ကုမၸဏီ၏ဆီအုန္းစိုက္ခင္းတစ္ခုတည္း ေၾကာင့္ပင္ ေက်း႐ြာ ၁၃ ႐ြာကို ဆိုးဝါး သည့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္၊ သြယ္ ဝိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းေဒသခံမ်ား၏ ကြမ္း၊ သီဟိုဠ္ စသည့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ဧက ၆၀၀၀ ေက်ာ္ ကို ရွင္းလင္းခံခဲ့ရသည္ဟု အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ဆီအုန္း ကုမၸဏီ ၄၄ ခုရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားမွာ အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳးရမည့္ ဧရိယာ ျပည့္မီေအာင္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည္ကို မေတြ႕ရဘဲ သစ္ထုတ္ယူလိုသျဖင့္ ဆီ အုန္းကို ဟန္ျပစိုက္ပ်ိဳးထားျခင္းမ်ား သာရွိေၾကာင္း သုေတသန ျပဳလုပ္ထား သည့္အဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကသည္။

အစိုးရဌာန၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ”ၿမိဳ႕နယ္ဆီအုန္းက႑ ဆန္း စစ္ေလ့လာ ျခင္း ကြင္းဆင္းတိုင္းတာေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ”မွ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒၚရီရီဝင္း (ေ႐ႊပဒုမၼာ) ဆီအုန္းစိုက္ခင္း ၆၁၁ ဧက အား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာ အမွန္တစ္ ကယ္ စိုက္ပ်ိဳးရမည့္ ဧရိယာ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ စိုက္ပ်ိဳးထားေၾကာင္း ကြင္းဆင္းတိုင္းတာေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးလွဝင္းေအာင္(ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး)က ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းမ်ား ထံမွ အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္းမရွိသည့္ ေျမမ်ားကို တိုင္းအစိုးရ စီမံခန္႔ ခြဲမႈပိုင္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္ သိမ္းယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ ေမာ္က တိုင္းအစိုးရသက္တမ္း ပထမ တစ္ႏွစ္တာတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။
ဆီအုန္းစီမံကိန္းေျမမ်ားအနက္ ေလ့လာစစ္ေဆးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ေျမဧက ၆ သိန္းအနက္မွ သုံးသိန္းေက်ာ္ကို ျပန္ လည္သိမ္းယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ မည္ သည့္ ဆီအုန္းစိုက္ကြက္မၽွ ျပန္လည္ သိမ္းယူျခင္း မေတြ႕ရေသးေပ။
ျပန္လည္ သိမ္းယူႏိုင္ရန္ လက္ရွိ တြင္ One Map(ျမန္မာ)အဖြဲ႕ႏွင့္ ပူး ေပါင္းကာ ဆီအုန္းစိုက္ခင္းေျမပုံမ်ား ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာ သည္။
“ဒီေျမပုံေတြထြက္ဖို႔ဆိုတာ ကၽြန္မ တို႔ အစိုးရဆင္းသြားတဲ့အထိ အားလုံး ၿပီးျပည့္စုံမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္က ဩဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ တနသၤာရီအပတ္စဥ္သို႔ ေျပာသည္။

ဆီအုန္းစိုက္ခင္းအသစ္မ်ားကိုမူ နည္းစနစ္မွန္မွန္ျဖင့္ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳး မည္ဆိုက စီပြားေရးအရ ခ်ထားေပးရန္ ရွိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ Kyaw Maw 19 Enterprise Manufacturing ကုမၸဏီ မွ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ သိန္ခြန္းအုပ္စု အတြင္း စုစုေပါင္း ဧက ၉၀၀၀ ခန္႔ရွိ ေသာ ေျမ ၃ ကြက္ကို ဆီအုန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ ေလၽွာက္ထားလာသည့္အနက္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္၏တာဝန္ေပးခ်က္အရ ဧက ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေျမတစ္ကြက္အား ဩဂုတ္လ ဆန္းတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ကြင္းဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္း က ေျပာသည္။

ယင္းဆင္းစစ္သည့္အကြက္တြင္ ေဒသခံမ်ား ဓါးမဦးခ် စိုက္ပ်ိဳးထားသည္ မွာ ဧက ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ကိုေတြ႕ရၿပီး ယင္းဓားမဦးခ် သမားမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း သြားမည္ဟု ကုမၸဏီဘက္မွ တင္ျပ ထားေၾကာင္း ဦးျမင့္စန္းက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲ ျမင့္ေဆြကမူ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္က ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ဆီအုန္းစိုက္ခင္း မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ေသးသည့္ ေျမ ကြက္မ်ား၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ျပည့္မီေအာင္ မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသးသည့္ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူကာ အမွန္ တစ္ကယ္ ဆီအုန္းစိုက္မည့္ကုမၸဏီသို႔ လႊဲေျပာင္းခ်ထားေပးျခင္းမ်ိဳးသာ ျပဳလုပ္ သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။

ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္စန္းႏွင့္အဖြဲ႕ ကြင္း ဆင္းသည့္ သိန္ခြန္းအုပ္စုအတြင္းမွ ေတာင္သူမ်ားက အသစ္ေရာက္လာမည့္ ဆီအုန္းကုမၸဏီႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရ မည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကေၾကာင္း ဦးရဲ ျမင့္ေဆြႏွင့္ ေဒသခံတို႔က ေျပာၾကသည္။

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ MSPPကဲ့သို႔ေသာ လက္ရွိဆီအုန္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား အၾကား ျပႆနာျဖစ္ပြားကာ ဥယ်ာဥ္ၿခံ ေျမမ်ားကို စြန္႔ခြာေနၾကသည္ကို ၾကား သိေနရသျဖင့္ ယင္းသို႔ ျပႆနာမေတြ႕ လိုေၾကာင္း ေခ်ာင္းလမုတြင္ ကြမ္း၊ သီဟိုဠ္ ၁၀ ဧကခန္႔ စိုက္ထားသည့္