ၿမိတ္တြင္ လိုင္စင္မဲ့ေဆးဆိုင္ ႏွစ္ဆိုင္ ပိတ္သိမ္း

239
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ လိုင္စင္မရွိဘဲ ေရာင္း ခ်ေနသည့္ ေဆးဆိုင္ႏွစ္ဆိုင္ကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္က စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ပိတ္သိမ္းေစခဲ့ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္း ေဒသႀကီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

စပ္ေဆးေရာင္းခ်ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးရာမွ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး ဆိုင္ ၃ ဆိုင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း မရွိသည့္ ေဆးမ်ား(တရားမဝင္ေဆး)ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရၿပီး ေဆးဆိုင္ ၂ ဆိုင္တြင္ ေဆးဆိုင္လိုင္စင္မရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရး ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးက ဆိုသည္။

” လိုင္စင္မရွိတဲ့ ေဆးဆိုင္ ၂ ဆိုင္ကို လိုင္စင္မရ မခ်င္း ပိတ္သိမ္း ခိုင္းထားတယ္” ဟု ေကာ္မတီ အတြင္း ေရးမႉးက ေျပာသည္။ေတြ႕ရွိသည့္ တရားမဝင္ေဆးမ်ား ကို သိမ္းဆည္းကာေဆးဆိုင္ပိုင္ရွင္ မ်ား ကို ခံဝန္ထိုးခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉးက ဆိုသည္။ထားဝယ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစား အေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ ကဲေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။