ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ၅၅၅ ေတာင္တြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေတာမီး ၃ ႀကိမ္ေလာင္

0
459

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ၅၅၅ ( ငါးသုံး လုံး) ေတာင္တြင္ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ ညက ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ပိေတာက္ေ႐ႊဝါရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ မ်ားထံမွ သိရသည္။


မီးေလာင္ကၽြမ္းသည့္ ေနရာသည္ ငါးသုံးလုံး ေတာင္႐ႈခင္းသာေအာက္ေျခ ႏွင့္ ပိေတာင္ေ႐ႊဝါ ရပ္ကြက္ ၈ လမ္းထိပ္ ၾကားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ယင္းေတာင္ေပၚတြင္ ေတာမီး ေလာင္ ကၽြမ္းသည္မွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ယခု တစ္ႀကိမ္အပါအဝင္ ၃ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။