ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း တူးေဖာ္ရန္ လ်ာထားသည့္ သာရဘြင္တြင္ ဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ

ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရန္ လ်ာထားခံထားရသည့္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ နယ္ သာရဘြင္ေက်း႐ြာအုပ္စု အေရွ႕ဘက္ ကမ္းရွိ လက္က်အင္း တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ဆုေတာင္းပြဲတစ္ခုကို ျပဳ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဆုေတာင္းပြဲကို တက္ေရာက္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားက သာရဘြင္ေက်း႐ြာ အုပ္စု အတြင္း အမွတ္အသားမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း တူးေဖာ္ လၽွင္ထိခိုက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္း ေၾကာင့္ လက္က်အင္းတြင္ အထက္ပါ ဆုေတာင္းပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာသည္။
csld_playing
ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းကို ကုမၸဏီ ၆ခုက ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟု သိ ထားရေၾကာင္းKNUမွ သာရဘြင္နယ္ေျမ တာဝန္ခံ ေစာအဲလဘြယ္က ေျပာဆို သည္။
” သဘာ၀ သယံဇာတအရင္း အျမစ္ ေတြ အျမန္ဆုံးကုန္ခမ္းေတာ့မယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးထိခိုက္မယ္၊ လူမႈဘ၀ေတြ ထိခိုက္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အဲဒါ (ဆုေတာင္းပြဲ)ကို လုပ္ေဆာင္တာပါ” ဟု ေစာအဲလဘြယ္က ဆိုသည္။

ယင္းဆုေတာင္းပြဲကို ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ေဒသခံမ်ား စုစု ေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု လူထုအေျချပဳေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ(CSLD) ထံမွ သိရသည္။

ယင္းဆုေတာင္းပြဲသို႔ တနသၤာရီျမစ္ မႀကီးႏွင့္ ဌာေန တိုင္းရင္းသားကြန္ရက္၊ TRIP NET ၊ လူထုအေျချပဳ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ(CSLD)၊ ခိုင္ၿမဲ သစၥာသဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕၊ ေတာင္ပိုင္း လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕၊ တနသၤာရီျမစ္ေရ အရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ စသည့္ အဖြဲ႕မ်ားကတက္ေရာက္ခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။