ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေ႐ြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလကုန္အၿပီး ျပဳလုပ္မည္

0
396

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ အၿပီး ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ထားဝယ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမွ သိရသည္။

ယင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲအား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒ အတိုင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္^ ေက်း အသီးသီးမွ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္မွ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ၿပီး ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက အတည္ ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးက ဆိုသည္။
” အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း ပါဝင္ အေ႐ြး ခ်ယ္ခံႏိုင္တယ္” ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးသိန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ဆႏၵမဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္လိုက္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဟုေ႐ြးခ်ယ္ကာ မဲအမ်ားဆုံး ရရွိသည့္သူမွာ ရပ္^ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရမည္ျဖစ္ကာ ၎အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ သြားပါက ဒုတိယ ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူ(သို႔)တတိယ မဲအမ်ားဆုံးရရွိသူမွ ေခတၱအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးအျဖစ္ တာဝန္ယူ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲအား အသစ္ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ရပ္^ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေ႐ြးခ်ယ္ ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရပ္ကြက္အတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေၾကညာကာ ျပည္ သူအတြက္ အမွန္တစ္ကယ္ အလုပ္ လုပ္မည့္သူကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေ႐ြး ခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ခံ ကိုဟန္ထြန္းက ဆိုသည္။
“အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ကိုယ္ က်ိဳးရွာတဲ့သူေတြ မျဖစ္ၾကဖို႔လိုတယ္” ဟု ကိုဟန္ထြန္း ကေျပာသည္။
ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ရပ္ကြက္ ၃၉ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ၁၄၆ အုပ္စု ရွိေၾကာင္းထားဝယ္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ႐ုံး မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။