ထားဝယ္တြင္ ဒီဗြီဘီ ဒီဘိတ္ ျပဳလုပ္မည္

0
416

ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ DVB ႐ုပ္သံ သတင္းဌာနမွ “ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေတြက ဘာေတြလဲ ” ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Debate (စကားစစ္ထိုးပြဲ) ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ယင္း သတင္း ဌာန ဖိတ္စာအရ သိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအား ထားဝယ္ ၿမိဳ႕ ေျမာက္႐ြာရပ္ကြက္ရွိ ေဇယ်ာထက္စံ ဟိုတယ္၌ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ နံနက္ ၁၀နာရီမွ ၁၁ နာရီခြဲအထိ က်င္းပျပဳ လုပ္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းဖိတ္ စာတြင္ ေဖာ္ျပပါ ရွိသည္။