အႏိုင္ရ ထားဝယ္ NLD ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား အမႈိက္ေကာက္လႈပ္ရွားမႈ စည္ပင္ ပူးေပါင္းမည္

0
404

NLD ပါတီမွ အႏိုင္ရ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ား ဦးေဆာင္၍ အမႈိက္ ေကာက္ရာတြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရး အဖြဲ႕မွ ပူးေပါင္းပါဝင္ သြားမည္ဟု ထားဝယ္စည္ပင္သာ ယာေရး အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

NLD ပါတီမွ အမႈိက္ေကာက္ရာ တြင္ စည္ပင္မွ လူအင္အား၊အမႈိက္ ကားႏွင့္ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားပါ ကူညီေပး သြားမည္ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မွ အမႈေဆာင္အရာရွိက ေျပာသည္။

” သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမွာ ျပည္သူ ေတြ ပူးေပါင္းပါဝင္လာတာ ဝမ္းသာ စရာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။
စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ အျပင္ ဖက္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္မူ လိုအပ္ ခ်က္ရွိမွ သာ ပူးပါင္းပါဝင္ ကူညီေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ၾကာင္း ၎က ဆက္ ေျပာသည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ႕အတြင္း အမႈိက္ပုံး ၈၀ေက်ာ္ ခ်ေပးထားၿပီး စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕ တြင္ ယာဥ္ယႏၲရားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အမႈိက္သိမ္း ယာဥ္ ၄စီး၊ ဝန္ထမ္း အင္အား ၉၂ဦးရွိ ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။