ကင္းမြန္ေဈး ျပန္ဦးေမာ့

0
515

ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရက္ျဖစ္သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ မွစၿပီး ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ ကင္းမြန္ေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈမ်ား ရွိေန ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေဈးႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာ ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ကင္းမြန္ ေလွလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အတြင္းေရးမႉး ဦးထြန္းထံမွ သိရသည္။

ကင္းမြန္ေလွမ်ား တစ္ၿပိဳင္တည္း ကမ္းကပ္ၿပီး မိုး႐ြာသည့္ ရက္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္သြားသည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ဝန္းက်င္ရက္မ်ားတြင္ ကင္းမြန္ အ႐ြယ္စုံ တစ္ဗန္းလၽွင္ က်ပ္ ၅၀၀၀ အထိ ေဈးက် ခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းက ေျပာသည္။
kin_mon_market_myeik
ယင္းကဲ့သို႔ ေဈးႏႈန္းက်ဆင္း ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းမွစၿပီး ေဈးႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ဦးေမာ့လာကာ လက္ရွိတြင္ ကင္းမြန္တစ္ဗန္းကို ၃၇၀၀၀ က်ပ္အထိ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ဆက္လက္ ျမင့္တက္မည့္ အေနအထားရွိေနေၾကာင္း ကင္းမြန္အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ အခ်ိဳ႕က သုံးသပ္သည္။
ကင္းမြန္ငါးဖမ္း ကာလအစ ျဖစ္ သည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေပါက္ေဈး ကင္းမြန္ ဆိုဒ္ နံပါတ္ ၁၊ ၂၊ ၃ အမ်ိဳး စားဝင္ တစ္ဗန္းကို ၄၃၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ နံပါတ္ ၄ ဆိုဒ္ ၃၃၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ နံပါတ္ ၅ ဆိုဒ္ ၂၃၀၀၀ က်ပ္ အထိ ေဈးရွိေနၿပီး လက္ရွိတြင္ နံပါတ္ ၁၊ ၂၊ ၃ ကို က်ပ္ ၃၇၀၀၀ ၊ နံပါတ္ ၄ ကို က်ပ္ ၂၇၀၀၀ ႏွင့္ နံပါတ္ ၅ ကို က်ပ္ ၁၃၀၀၀ႏႈန္း ရွိေန ေၾကာင္း ကင္း မြန္ေဈးကြက္မွ သိရသည္။

ၿမိတ္ပင္လယ္ျပင္မွ ထြက္ရွိသည့္ ကင္းမြန္မ်ားကို ကင္းမြန္အျပဳတ္ေျခာက္ စက္႐ုံမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေလ့ ရွိၾကၿပီး ကင္းမြန္ အႀကီးအငယ္အလိုက္ ဆိုဒ္ သုံးဆိုဒ္ ခြဲၿပီး အေရာင္း အဝယ္ျပဳ လုပ္ၾကေၾကာင္း ကင္းမြန္လုပ္ငန္းအသိုင္း အဝိုင္းမွ သိရသည္။
ကင္းမြန္မ်ားကို ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕မွ ျပဳျပင္ေအးခဲကာ ႏိုင္ငံျခားေဈးကြက္သို႔ တင္ပို႔ၾကၿပီး အျပဳတ္ေျခာက္စက္႐ုံမ်ားက အျပဳတ္ေျခာက္ျပဳလုပ္၍ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေရာင္းခ် ေနၾကေၾကာင္း ကင္းမြန္အဝယ္ ဒိုင္အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။