လက္သန္းေတာ္လွန္ေရးအလြန္

0
464

အားလုံးေပ်ာ္႐ြင္ အားတက္စရာ သတင္းမ်ားခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ေျပာင္း လဲခ်ိန္တန္ၿပီ မဲဆြယ္ေဆာင္ပုဒ္ကား အျပတ္အသတ္ ဗိုလ္စြဲသြားၿပီ ျဖစ္သည္။
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔မွ ျမန္မာလူထုမွာ ေျပာင္းလဲေရး လက္သန္းေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲလိုက္ၾကၿပီ။ ၂၀၁၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း ေပၚလာေသာ ” လူမေျပာင္း၊ မူေျပာင္း” စနစ္ကိုလည္း လူထုကစိတ္ ပ်က္ ၿငီးေငြ႕ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသံတိတ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရင္း” မူသာမကလူပါ” တဟုန္ထိုးေျပာင္းလဲေရး ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

” ဒီမ်က္ႏွာေတြ မျမင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။နည္းနည္းေလးေျပာင္းလာရင္ကို ေက်နပ္တယ္” ဟုေျပာၿပီး မဲေပးခဲ့သူ အမ်ားအျပားေတြ႕ရသည္။
ဒါေၾကာင့္ရွင္းသည္။” မည္မၽွ ေျပာင္းလဲေနပါသည္။ ထပ္မံျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါသည္။” ဒါေတြ လာမေျပာႏွင့္ေတာ့ လက္ရွိလူေတြ ပါေျပာင္းေတာ့ဟု လူထုဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ ရသည္။
revoluation_trh
႐ႈံးသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားကအ႐ႈံးကိုဝန္ခံၿပီးႏိုင္သူကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ ၾကရာ လာမည့္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္ သစ္တို႔အတြက္ အဆင့္အတန္းရွိရင့္က်က္ ေသာ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကို အေမြေပး ခဲ့ႏိုင္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သျဖင့္ မ်ားစြာ သာဓုေခၚစရာျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆုံးရလဒ္မ်ားအရ တစ္ႏိုင္ငံ လုံးအတိုင္းအတာအေနႏွင့္လည္း သမၼတ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရရွိသြားၿပီျဖစ္ ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ခြင့္ရရွိသြားၿပီျဖစ္ သည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ႀကံ႕ခိုင္ ေရးပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအမတ္အခ်ိဳ႕ ေနရာရေသာ္လည္း တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္မူ NLD ရာႏႈန္းျပည့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ရာႏႈန္းျပည့္အႏိုင္ေၾကာင့္ ေအာင္ပြဲ ခံစရာျဖစ္ေသာ္လည္း အတိုက္အခံအင္ အားစုမ်ားမရွိဘဲ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာ ရျဖစ္ေသာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ ေတာ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ထိန္းေၾကာင္းၾကပ္မတ္ (Check and Balance) သြားမည္မွာ စိတ္ဝင္စား စရာျဖစ္သည္။
တိုင္းလႊတ္ေတာ္အျပင္ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွင္သန္ေန ေရးေဆာင္႐ြက္ရသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ မည္သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ၿပီး အစိုးရကို ၾကားနာစစ္ေဆး ျခင္း၊ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ အတိုက္အခံ ျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရ ကို ျပည္သူမ်ားခံစားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္မွာ မ်ားစြာစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။
အဆို အမိန္႔ အခ်ိဳ႕ရွိသည္။

“ႏိုင္ငံေရးသည္ ရန္သူကို မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္း” ။ “ႏိုင္ငံေရးတြင္ထာ ၀ရမိတ္ေဆြမရွိ၊ ထာ၀ရရန္သူမရွိ” ။
” ႐ႈံးနိမ့္ေနခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးဆုံး က စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ ႏိုင္ေနခ်ိန္ တြင္ အေရးႀကီးဆုံးက သေဘာထား” ။
၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏိုင္လၽွင္ေတာင္မွ အားလုံးကို လက္တြဲေခၚသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုထားရာ ေနာက္လာမည့္ လပိုင္းမ်ားအတြင္း ျမင္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးပိတ္ကားမွာ မ်ားစြာ ရင္ခုန္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။
ရက္ပိုင္းအတြင္း လုံး၀ေဇာက္ထိုး ျဖစ္သြားေသာ ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လၽွာကို ႐ႈံးသူတို႔၊ အာဏာလက္ကိုင္ရွိသူတို႔က လက္ခံလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးေလာကတြင္သာမက၊ ကမၻာ့အာဏာ ရွင္အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ပင္ ခ်ီးက်ဴး ေထာပါနာ ျပဳရမည့္ ရွားရွားပါးပါး အျဖစ္ အပ်က္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကလည္း အာဏာလႊဲေပးမည္ဟုဆို ထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆုံးပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ ထားသည္။ လက္ရွိအေနအထားအရ အာဏာလႊဲေပးရန္ အေတာ္ေသခ်ာေနရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူကတိျပဳ ထားသည့္အတိုင္း အားလုံးပါဝင္ေသာ အမ်ိဳး သားရင္ၾကားေစ့ေရးကို မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔က NLD ဦးေဆာင္အစိုးရကိုအာဏာ လႊဲေပးၿပီး NLD ၊သန္း၅၀ေသာ ျပည္သူ တို႔ႏွင့္အတူ သူႏိုင္-ကိုယ္ႏိုင္ (Win-Win) မဂၤလာရလဒ္ဆီ ဦးတည္ေန ၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ NLD အေနႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက မေၾကမလည္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု မ်ားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ထင္သ ေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့ရရွာေသာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားကို မည္သို႔ လက္တြဲေခၚၿပီး မဂၤလာထပ္ပိုးလႊာ ခင္း မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ လုပ္ၾကည့္ခ်င္သည္ဆိုေသာ ေမတၱာႏိုင္ငံေရး ျဖစ္သည္။
ယင္းမွာ လက္သန္းေတာ္လွန္ေရးၿပီးေနာက္ျမင္လိုေသာ စၾကာ၀ဠာ တစ္ခု လုံး မ်က္ရည္လည္သာဓုေခၚရမည့္ ေဆး ေရာင္စုံျမင္ကြင္းျဖစ္ေလသည္