ကန္႔ကြက္ထားသူမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ မဲစာရင္းတြင္ ျပန္ပါေန

0
408

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္ ပ၀ ေက်း႐ြာအုပ္စု ပ၀ေက်း႐ြာတြင္ ပထမ ႀကိမ္ မဲစာရင္းထုတ္ျပန္စဥ္က ကန္႔ကြက္ ထားသူမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ျပန္ပါ လာဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေက်း႐ြာမွ ေဒသခံ မဲဆႏၵရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ မဲစာရင္းကို ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က စတင္ေၾကညာခဲ့စဥ္က ေသဆုံးၿပီးသူမ်ား၊ သာသနာ႔ေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ေနသူမ်ား၊ အျခား ေဒသမ်ား တြင္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား စုစု ေပါင္း ၂၀၀ ဦးခန္႔ကို ကန္႔ကြက္လႊာတင္ခဲ့ သည္ဟု ပ၀ေက်း႐ြာသား အခ်ိဳ႕က ေျပာ သည္။
” ကန္႔ကြက္ထားတာေတြ ျပန္ပါ ေနတာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း ရွိပါတယ္” ဟု ပ၀ေက်း႐ြာေန ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းထားသူ တစ္ ဦးက ေျပာသည္။
မဲစာရင္းမ်ားတြင္ လြဲမွားမႈမ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဝဲ စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေန ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒ သႀကီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ စဥ္က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။