ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ၈၈ အဖြဲ႕ မဲစာရင္းၾကည့္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္

0
419

ႏိုဝင္ဘာလ၈ရက္ေန႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျပည္သူမ်ား မဲေပးခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ မဲစာရင္းတြင္ အမည္ပါမပါ စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈၾကရန္ ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕တို႔ရွိ ၈၈မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတို႔က လႈံ႔ေဆာ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


မဲစာရင္းတြင္ မိမိအမည္ပါမပါ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရန္ ၿမိဳ႕တြင္းကားျဖင့္ လွည့္လည္ေဆာ္ဩျခင္း၊ စတစ္ကာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္ကမ္း စာေစာင္ ျဖန္႔ေဝျခင္းတို႔ကို ေကာ့ေသာင္း ၈၈ အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္က စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿမိတ္ ၈၈ အဖြဲ႕ကလည္း မဲစာရင္းၾကည့္ရန္ လက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင့္ စတစ္ကာျဖန္႔ ေဝျခင္း လႈပ္ရွားမႈတို႔ကို စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။
” သင္ကိုယ္တိုင္ မဲစာရင္းစစ္ပါ၊ သင့္အမည္ပါရွိပါေစ၊ မဲေပးျဖစ္ေအာင္ ေပးပါႏွင့္ မဲေပးရာတြင္ ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈ မရွိပါေစႏွင့္ဆိုတဲ့ စေတကာေလးေတြကို ျပည္သူေတြ သိေအာင္လို႔ စည္း႐ုံးလႈံ ေဆာ္ေနတာပါ” ဟု ၿမိတ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ အဖြဲ႕မွ ဦးမိုးသူေအာင္က ေျပာသည္။
စတစ္ကာႏွင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္ မ်ားကို ၿမိတ္၊ ကၽြန္းစု၊ ပုေလာႏွင့္ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္မ်ားအထိ ေဝငွလႈပ္ရွား သြားမည္ဟု ဦးမိုးသူေအာင္က ေျပာ သည္။အေျခခံ  မဲစာရင္းကို အေျချပဳကာ ဒုတိယအႀကိမ္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္း ကို စက္တင္ဘာလ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက ထုတ္ ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ မဲစာရင္း ေၾကညာ ရာတြင္လည္း အမွားအယြင္းမ်ား ရွိ ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္  မဲေပးခြင့္ ရွိသူတိုင္း မဲေပးခြင့္ရရွိရန္ မဲစာရင္းတြင္ မိမိအမည္ စာရင္းပါရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ၈၈အဖြဲ႕မွ ဦးမ်ိဳးလြင္က ဆိုသည္။
မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား မဲစာရင္း တြင္ မိမိအမည္ပါမပါ ၾကည့္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္မူကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ဆက္တိုက္ ျပဳလုပ္သြား မည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
ထားဝယ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ကမူ ၈၈အဖြဲ႕အေနျဖင့္ သီးသန္႔လႈံ႔ေဆာ္မႈ မျပဳေတာ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ မဲစာရင္းၾကည့္ရန္ ကားျဖင့္ ႏႈိးေဆာ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႕အဖြဲ႕ အစည္း (ထားဝယ္)ထံ မွ သိရသည္။
မဲစာရင္းၾကည့္ရန္ ေဆာ္ဩမႈအျပင္ မဲတံဆိပ္တုံးထုႏွိပ္နည္းႏွင့္ မဲေပးျခင္း ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈကို ထားဝယ္ရွိ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကားေဖာင္ျဖင့္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း လွည့္လည္ကာ တစ္ရက္ လၽွင္ ရပ္ကြက္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာ တစ္ခုႏႈန္းျဖင့္ ေအာက္တို ဘာလ ၁ ရက္ ေန႔မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထားဝယ္ ၈၈ အဖြဲ႕ထံမွ သိရ သည္။