မြန္တြင္ မဲစာရင္းမပါ၍ ဆယ္ရက္အတြင္း ေလၽွာက္ထားသူ ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိ

0
406

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဆယ္ရက္ အတြင္း မဲစာရင္းတြင္ အမည္မပါ၍ ျပန္လည္ ေလၽွာက္ထားသူ ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိ ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲတာဝန္ခံအရာရွိ ဦးဟိဏ္းလင္း ထက္က ေျပာသည္။


ယခုအႀကိမ္မဲစာရင္းကို စက္တင္ ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔ထိ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ခန္႔မွန္း မဲစာရင္း ထုတ္ျပန္စဥ္ကထက္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားလာ သည္ဟု ဦးဟိဏ္ လင္းထက္က ရွင္းျပသည္။ ” ဒီတခါ မဲစာရင္းကေတာ့ စိတ္ ဝင္ စားသူမ်ားလာတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ အႀကိမ္ ခန္႔မွန္းအေျခခံ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းထုတ္ျပန္ခဲ့စဥ္က မြန္ျပည္နယ္ အေျခခံမဲစာရင္း ၁၄ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိကာ ပုံစံ (၃) ျဖင့္ ေလၽွာက္သူ ၂၃၀၀၀ ေက်ာ္၊ ပုံစံ (၄) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ပုံစံ (၄-ဂ) ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားသူ ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က ျပန္လည္ ေလၽွာက္ခဲ့သူတခ်ိဳ႕ ယခုတစ္ႀကိမ္မဲ စာရင္းတြင္ ျပန္ပါလာျခင္းမရွိဟု မြန္မဲ ဆႏၵရွင္တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
“အရင္တစ္ႀကိမ္မွန္ၿပီးသား အခ်ိဳ႕ စာရင္းေတြပါ မွားယြင္းတာေတြရွိသလို ေပ်ာက္သြားတာေတြလည္း ရွိေနတယ္” ဟု ေရးၿမိဳ႕ခံ ဦးေအာင္ႏိုင္ဝင္းက ေျပာသည္။
မဲစာရင္းတြင္ မိမိအမည္မပါလၽွင္ ပုံစံ (၃) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်က္ အလက္မ်ား မမွန္လၽွင္ ပုံစံ (၄-ဂ) ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကြယ္လြန္ၿပီးသူ မ်ားႏွင့္ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိသူမ်ား ပါဝင္ေနလၽွင္ အေထာက္အထားႏွင့္ အတူ ပုံစံ (၄) ျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း ေလၽွာက္ထား ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
မြန္ျပည္နယ္အတြက္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မဲစာရင္းတြင္ တပ္မေတာ္သား မိသားစုဝင္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဝင္ မိသားစုမ်ား၊ ရက္ေပါင္း ၁၈၀ အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား အပါအဝင္ မဲဆႏၵရွင္ ၁၄ သိန္း ၆ ေသာင္း ေက်ာ္ရွိသည္ဟုလည္း ေကာ္မရွင္က ေျပာသည္။
မဲစာရင္းကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား လာေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ ျပန္သည့္ မဲစာရင္းတြင္လည္း အမွား အယြင္းမ်ားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း မဲဆႏၵရွင္ မ်ားႏွင့္ မဲစာရင္း ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာသည္။