ပုဂၢလိက မီတာထိန္းသိမ္းခေကာက္ခံရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မရွိ

0
433

ပုဂၢလိက မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ပုဂၢလိက မီတာမ်ားအား မီတာဝန္ေဆာင္ခ (မီတာထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခ) ေကာက္ခံရန္ လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားထားျခင္းမရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လၽွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမႉးက ေျပာသည္။


ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ကံေပါက္ေက်း႐ြာ မီးလင္းေရး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းမွပုဂၢလိကမီတာမ်ားအား မီတာထိန္းသိမ္းခက်ပ္ ၅၀၀ ေကာက္ခံလ်က္ရွိ သည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္ၾကားသည္။
” ပုဂၢလိက မီတာေတြကို မီတာဝန္ေဆာင္ခ ေကာက္ခံဖို႔ဌာနကၫႊန္ၾကားထား တာမရွိဘူး၊ ပုဂၢလိက မီတာကတရားလည္း မဝင္ဘူး၊ မဟာဓါတ္အားလိုင္းလာရင္ ဝန္ႀကီးဌာန မီတာပဲသုံးလို႔ရမယ္” ဟု အထက္ပါအင္ဂ်င္နီယာမႉးက ဆိုသည္။
အဆိုပါကံေပါက္မီးလင္းေရးမွပုဂၢလိကမီတာခထိန္းသိမ္းခက်ပ္ ၅၀၀အား မည္သည့္အတြက္ေကာက္ခံရသည္ကို အေသးစိတ္သိႏိုင္ရန္ ကံေပါက္မီးလင္းေရး မီးလင္းေရး လၽွပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၉၄၉၈၀၃၅၀၆ သို႔ ေခၚဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လက္ခံေျဖၾကားမည့္သူမရွိေပ။
” ထားဝယ္ေဒသ ၄ ၿမိဳ႕နယ္မွာမေကာက္ခံဘဲ ကံေပါက္႐ြာတစ္တည္းပဲ ပုဂၢလိက မီတာထိန္းသိမ္းခေကာက္ခံတယ္ဆိုတာေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး”ဟု ကံေပါက္ေဒသခံ ဦးခင္စိုးကဆိုသည္။ယင္းသို႔ ကံေပါက္ေက်း႐ြာရွိ ပုဂၢလိက မီတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းခေကာက္ခံလ်က္ ရွိ၍ ဩဂုတ္လ ၁၇ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုရအဖြဲ႕မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးတို႔ထံသို႔ တိုင္စာေပးပို႔ထားေၾကာင္း ကံေပါက္ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုသည္။