ၿမိတ္တြင္ တိုက္ခန္းအငွား ဝန္ေဆာင္မႈ အစပ်ိဳး

0
441

လူေနမႈသိပ္သည္းလာကာ အိမ္ၿခံ ေျမေဈးမ်ား တျဖည္းျဖည္း ျမင့္ တက္ လာၿပီးေနာက္ ၿမိတ္တြင္ တိုက္ခန္းအငွား ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း အစပ်ိဳးလာေၾကာင္း ၿမိတ္ၿမိဳ႕ခံမ်ားႏွင့္ အိမ္ခန္း အငွား ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရ သည္။


ယခင္က ၿမိတ္ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ မ်ားတြင္ လုံးခ်င္း ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္မ်ားႏွင့္ တန္းလ်ားအိမ္ခန္း အငွားဝန္ေဆာင္မႈ သာ ရွိခဲ့သည္။
လက္ရွိတြင္ အိမ္ေဆာက္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ ႀကီးျမင့္သည့္အျပင္ သစ္ဝါးမ်ား ရွားပါးလာသည့္အတြက္ အထပ္ျမင့္တိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္ၿပီး တိုက္ခန္းအငွားဝန္ေဆာင္မႈ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္လာေၾကာင္း အိမ္ခန္းအငွား အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရ သည္။
” ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ လုံးခ်င္းေတြက လူႀကိဳက္မ်ားေပမယ့္ ေရရွည္ အေနနဲ႔ ၾကည့္ရင္ သစ္ေတြ ရွားပါးလာေနသလို အဆမတန္လည္း ေဈးႀကီးေနေတာ့ အခန္းပိုင္ရွင္ေတြမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ၾကာ လာတဲ့အခါမွာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေနရေတာ့ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ အခုလိုမ်ိဳး တိုက္ခန္းေတြ ေျပာင္းေဆာက္ ဖို႔ စိတ္ကူးျဖစ္လာတယ္” ဟု ၿမိတ္ေတာင္ ေက်း႐ြာ အလယ္ပိုင္းမွ အထပ္ျမင့္ တိုက္ခန္း အငွားဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ေနသူ ဦးတိတ္ဝင္းေဇာ္က ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္လာသူ ၄ ဦးခန္႔ရွိၿပီး ၂ ဦးမွာ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ေနၿပီဟု သိရသည္။
အခန္းတစ္ခန္း ငွားရမ္းခမွာ ေရ၊ မီးအစုံ တစ္လကို ၅ ေသာင္း၊ ၆ ေသာင္း ႏွင့္အထက္ရွိေၾကာင္း တိုက္ခန္း အငွား ဝန္ေဆာင္မႈေဈးကြက္မွ သိရသည္။