ဆန္တစ္အိတ္ သတ္မွတ္ေပါင္ခ်ိန္အျပည့္ ေရာင္းရမည္

0
2540

ထားဝယ္ေဈးကြက္အတြက္ သတ္ မွတ္ေပါင္ခ်ိန္မျပည့္သည့္ ဆန္အိတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဆန္ ႏွင့္ ဆန္ထြက္ပစၥည္း အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သူမ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားထံ ဩဂုတ္လ ၁၀ရက္ေန႔က စာပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ယင္း အသင္းထံမွ သိရသည္။

ဆန္တစ္အိတ္၏ ပုံမွန္အေလးခ်ိန္ သည္ ၁၀၈ ေပါင္ (၄၉ ကီလို) ခန္႔ရွိ ေသာ္လည္း ဆန္ေရာင္းသူမ်ား ေဈး ကြက္လုရာက တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က် လာရာ ယခုႏွစ္တြင္ ကီလို ၄၀ ဝန္း က်င္အထိ ျဖစ္လာသည္ဟု အထက္ပါ အသင္းမွ သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆန္ႏွင့္ဆန္ထြက္ ပစၥည္းအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္သူမ်ား တရားမၽွတစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ရန္ႏွင့္ စားသုံးသူမ်ား အရည္ အေသြးႏွင့္ အေလးခ်ိန္အေပၚမူတည္၍ သင့္တင့္ သည့္ ေဈးႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူ စားသုံးႏိုင္ရန္ ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ၫွိႏႈိင္းဆုံးျဖတ္ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
“မလိုက္နာတဲ့ သူေတြကို သက္ ဆိုင္ရာဌာနက အေရးယူလာရင္ အသင္း က ကူညီေျဖရွင္းေပးမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားဥကၠ႒ ဦးႏိုင္လြင္လတ္က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ဆန္ေပါင္ခ်ိန္မျပည့္ဘဲ ေရာင္းသည့္ကိစၥကို စားသုံးသူမ်ားက တိုင္ၾကားလာပါက စားသုံးသူ ကာကြယ္ ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ အရ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ စံခ်ိန္ စံၫႊန္းႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္သည္ဟု မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပပါက ၃ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္၊ က်ပ္သိန္း ၅၀ ထက္မပိုေသာ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ ေရးႏွင့္ စားသုံးသူ ေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္စြာဝင္း ထံမွ သိရသည္။

“တိုင္လာရင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း အစိုးရ လမ္းၫႊန္မႈနဲ႔အညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္မယ္။ လက္ရွိ အေျခအေန အထိ တိုင္ၾကားလာတာ မရွိေသးဘူး”ဟု ဦးေက်ာ္စြာဝင္းက ဆိုသည္။

ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေပးပို႔ သည့္ စာပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ ထားဝယ္ေဒသထြက္ ဆန္တစ္အိတ္ သည္ ေပါင္ ၁၀၀ ျပည့္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး အိတ္ခြံတြင္ ၁၀၀ ေပါင္ဟူသည့္ စာတမ္း ပါရမည္ ျဖစ္သည္။

ထားဝယ္ေဒသထြက္ျဖစ္ေစ၊ အျခား ေဒသထြက္ျဖစ္ေစ ဆန္ကြဲ တစ္အိတ္လၽွင္ ေပါင္ ၁၀၀(သို႔) ၁၀၈ေပါင္ အျပည့္ပါ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖြဲႏုတစ္အိတ္လၽွင္ ၅၀ ေပါင္(သို႔) ၆၀ေပါင္ ပါရွိရမည္ ျဖစ္သည္။

အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ တင္သြင္း ေရာင္း ခ်ေသာ ဆန္(သို႔) အိတ္ခြံတြင္ အျခား ၿမိဳ႕မ်ား၏ အမည္ေရးထိုးထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆန္တစ္အိတ္လၽွင္ ၁၀၈ေပါင္ အျပည့္ပါရွိရမည္စေသာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ ကို ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ အထက္ပါ အသင္း၏ အစည္းအေဝးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္း အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ စက္ တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္အက်ဴံး ဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။