တနသၤာရီတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည့္ ပါတီ ၂၀၁၀ ထက္ တစ္ဆတိုး

0
365

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲထက္ ပါတီအေရအတြက္ တစ္ဆတိုးကာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။

nld-party၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက ျပည္ ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တ.စ.ညပါတီ၊ အမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီ (NDF) ႏွင့္ ကရင္ ျပည္သူ႕ပါတီတို႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ ပြဲ၌ ၈ ပါတီ ထက္မနည္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ဟု ပါတီမ်ားက ေျပာဆို သည္။
အထက္ပါ ၂၀၁၀ က ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ပါတီမ်ားအျပင္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၊ ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသား ပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီတို႔လည္း လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ႀကံ႕ခိုင္ ေရးပါတီႏွင့္ NLD ပါတီတို႔က တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္အားလုံးတြင္ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး တ.စ.ည ပါတီက မဲဆႏၵနယ္ ၃၂ ေနရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ထားဝယ္ တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီက မဲဆႏၵနယ္ ၂၀ ေနရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ကရင္ျပည္ သူ႕ပါတီကကရင္တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စား လွယ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ NDF ပါတီက မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ မြန္ပါတီႏွစ္ခုက ေရျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ မဲဆႏၵနယ္တို႔တြင္လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” တနသၤာရီတိုင္းမွာေတာ့ ဝင္ၿပိဳင္ ျဖစ္မျဖစ္ မေသခ်ာေသးဘူး။ ၿပိဳင္မယ္ မၿပိဳင္ဘူးဆိုတာကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေရာက္မလာေသးဘူး” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးပါတီမွ တိုင္းစည္း႐ုံးေရးတာဝန္ခံ ဦးဥာဏ္ဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။
၎အျပင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)ကလည္း တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ / မဝင္ကို တစ္စုံတစ္ရာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။
ပါတီအသီးသီးမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားထံ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ အမည္စာရင္းတင္ သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။