ေရခ်ိဳ ငါးမ်ိဳးစိတ္တစ္သိန္း ေခ်ာင္းအတြင္း ထည့္

0
586

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ဇဟာေက်း႐ြာရွိ သဘန္းေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ေရခ်ိဳ ငါးမ်ိဳးစိတ္ တစ္သိန္းကို ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ထည့္ခဲ့ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။


တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဇဟာေက်း႐ြာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ငါးသားေဖာက္စခန္းႏွင့္ တနသၤာရီ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရျဖဴေက်း႐ြာ၊ အင္းေတာ္ အင္းမႀကီးအနီးရွိ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ငါးသားေဖာက္ စခန္းတို႔၌ ေရခ်ိဳးငါး မ်ားကို ေမြးျမဴလ်က္ရွိသည္ဟု သိရ သည္။
ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ ဇဟာေက်း႐ြာ ငါးသားေဖာက္စခန္းမွ ေ႐ႊဝါ ငါးၾကင္း ေကာင္ေရ သုံးေသာင္းခြဲ၊ ငါးခုံးမေကာင္ ေရ သုံးေသာင္းခြဲႏွင့္ တီလာဖီးယား ေကာင္ေရ သုံးေသာင္း စုစုေပါင္းေရခ်ိဳ ငါးေကာင္ေရ တစ္သိန္းကို စိုက္ထည့္ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
“ငါးဖမ္းဆီးသူကသာ မ်ားၿပီး ငါးမ်ိဳးစိုက္ထည့္သူမရွိလို႔ ေရရွည္ထုတ္ ယူစားသုံးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ငါးမ်ိဳးစိုက္ ထည့္တာပါ”ဟု ဇဟာေက်း႐ြာ တႏိုင္ တပိုင္ ငါးသားေဖာက္စခန္းတာဝန္ခံ ဦးေဇာ္လြင္က ဆိုသည္။

dw
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ ငါးေမြးေတာင္သူမ်ား၏ ငါးသားေပါက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ငါးသား ေဖာက္စခန္း ၆၂ ခုကို ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး သဘာ၀ ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္း ေရးအတြက္ သဘာ၀ ေရျပင္/ ဆည္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအတြင္းသို႔ ထုတ္လုပ္ မႈ၏ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ငါးသားေဖာက္စခန္းမ်ားမွ မ်ိဳးစိုက္ ထည့္ရသည္ဟု သိရသည္။
ေဒသအတြင္းရွိ ငါးေမြးေတာင္သူ မ်ား ငါးသားေပါက္မ်ား အလြယ္တကူ ရရွိေစျခင္းျဖင့္ ေရခ်ိဳ ငါးစားသုံးမႈ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ ပါတာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။
သဘန္းေခ်ာင္းအတြင္း  ငါးခုံး၊ ငါးရံ၊ ငါးခူ၊ ငါးဖယ္စသျဖင့္ ငါးအမ်ိဳး အစား ၁၀ မ်ိဳးခန္႔ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး  ေဒသခံမ်ား ဝမ္းစာအတြက္ ရွာေဖြစား ေသာက္လ်က္ရွိေသာ အားထားရသည့္ ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဇဟာ ေက်း႐ြာမွ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေလာင္းလုံးၿမိဳ႕နယ္ စခန္းႀကီးေက်း႐ြာ၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္တြင္းေက်း႐ြာႏွင့္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ဇင္ ေက်း႐ြာတို႔တြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ငါးသားေဖာက္စခန္း ၃ ခုကို ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္မည္ဟု ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီး႐ုံးထံမွ သိရသည္။