ဘယ္သူေတြအမတ္လုပ္မွာလဲ

0
433

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္။
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေတာ့ အမတ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ေလၽွာက္လႊာ စထုတ္ေပးေနၿပီ။ က်န္သည့္ပါတီမ်ားကလည္း သူ႕အစီအစဥ္ႏွင့္ သူ အမတ္ေလာင္း ကိစၥလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း တရားဝင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ျပန္သည္ကို မေတြ႕ရေသးေပ။


သက္ဆိုင္ရာ ပါတီမ်ားတြင္ အမတ္ေလာင္း ေ႐ြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္မူမ်ား ရွိမည္။
ပါတီတိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူထုအက်ိဳး စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ရန္ စိတ္ေစတနာရွိသူ ဟူသည့္အခ်က္ ပါမည္ဟု ယုံၾကည္သည္။
သို႔ေသာ္ စိတ္ေစတနာအေလၽွာက္ လုပ္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသူဟူသည့္ အခ်က္ကိုပါမပါမူ တပ္အပ္ မေျပာႏိုင္ေပ။
ယင္းအခ်က္ကို မျဖစ္မေန ထည့္ေစခ်င္ပါသည္။ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ ေခတ္ အဆက္ဆက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုအေပၚ  စိတ္ေစတနာ မရွိသူမ်ားႏွင့္သာ ႀကဳံခဲ့သည့္ အတြက္ စိတ္ေစတနာကိုသာ ဦးစားေပးလြန္းၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္မိလၽွင္ ေစတနာရွိေသာ္လည္း စမ္းတဝါးဝါးႏွင့္ ဘာမွမလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္သူမ်ားေၾကာင့္ လူထုစိတ္ပ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ဆိုလၽွင္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကိုပဲ ေဇာင္းေပးမွာလားဟု ေမးစရာရွိသည္။ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္သာရွိၿပီး ေစတနာ မရွိျပန္လၽွင္လဲ ဘာမွမထူးျပန္။
ေနာက္တစ္ခုမွာ ေစတနာရွိလၽွင္ ဝိုင္းဝန္း အႀကံေပးႏိုင္မည္ ထိန္းမတ္ႏိုင္မည္ ဟု တခ်ိဳ႕က ေမၽွာ္လင့္ေကာင္း ေမၽွာ္လင့္ေပမည္။
ထင္သေလာက္ မလြယ္ေပ။” အစိုးရက ေျပာ . . ေျပာတာပဲ ရွိတာပါ” ” ငါတို႔ အႀကံ ဘယ္ေလာက္ ေပးေပး သူတို႔က လုပ္ခ်င္တာ လုပ္တယ္” ဆိုတဲ့ စကားမ်ိဳးက အစိုးရကို အႀကံေပးသူမ်ားထံမွ ၾကားရသည့္ စကားျဖစ္သည္။
အႀကံေပးသည္ကိုပင္ ျမင္ႏိုင္ ထြင္းေဖာက္ နားလည္ႏိုင္စြမ္း မရွိပါက အႀကံေပး လည္း ေပးတာပဲရွိသည္ဟူသည့္ အေျခဆိုက္ရေပမည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေစတနာေရာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ပါရွိသည့္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ရွာေစခ်င္သည္။
အမတ္ေလာင္း ေ႐ြးခ်ယ္မႈတြင္လည္း မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းေစလိုသည္။