အစိုးရ လၽွပ္စစ္မီတာဝယ္က ေန႔ခ်င္းၿပီး တပ္ဆင္ေပးဟုဆို

0
415

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ လၽွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ႐ုံးမ်ားတြင္ လၽွပ္စစ္မီတာ တပ္ဆင္ရန္ ေလၽွာက္ထားပါက ေန႔ခ်င္းၿပီး တပ္ဆင္ေပးသည့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လၽွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမႉး ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူ က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ (သို႔) ကုမၸဏီမ်ားမွ ေရာင္းခ်ကာ တပ္ဆင္ အသုံးျပဳ လ်က္ရွိေသာ လၽွပ္စစ္မီတာမ်ားအား   ေဒသခံ အမ်ားစု အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ယင္း ပုဂၢလိက လၽွပ္စစ္မီတာကို ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္မျပဳ၍ လၽွပ္ စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာနမွ သြယ္တန္းေပးမည့္ မဟာဓာတ္အားလိုင္း သက္ ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳ၍ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆို သည္။ ” လိုသေလာက္ ေရာင္းခ်ေပးေနတယ္၊ ေနခ်င္းၿပီး စနစ္နဲ႔ တပ္ဆင္ေပးေနတယ္ ” ဟု တိုင္း ေဒသႀကီး လၽွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမႉးက ဆိုသည္။
လၽွပ္စစ္မီတာ တပ္ဆင္ လိုသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လၽွပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ႐ုံး၌ မီတာ သတ္မွတ္ေၾကး၊ မီတာသုံး အခြန္အခ၊ အာမခံ စေပၚေငြ၊ မွတ္ပုံတင္ေၾကးႏွင့္ အျခား ဝန္ေဆာင္ခ အပါအဝင္စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ကိုးေသာင္းကို ေပးသြင္း၍ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မိတၱဴ၊ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴမ်ားျဖင့္ ေလၽွာက္ထားရ မည္ဟု သိရသည္။
ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳ လ်က္ရွိ ေသာ ပုဂၢလိက လၽွပ္စစ္မီတာ တစ္လုံးလၽွင္ မီတာတန္ဖိုးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခ အပါအဝင္ ငါးေသာင္းက်ပ္ ေကာက္ခံၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ တပ္ဆင္ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳေတာ့ေၾကာင္း ဖိုးသီးခ်ိဳ လၽွပ္စစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။
၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္  ထားဝယ္ၿမိဳ႕ သို႔ မဟာဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းမည္ဟု လၽွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနက လ်ာထား ေၾကာင္း သိရသည္။