အိုးလုပ္မီးေလာင္ ေျမကြက္အတြင္း လမ္းက်ဥ္း တခ်ိဳ႕ခ်ဲ႕မည္

0
406

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ရွိ အိုးလုပ္ရပ္ကြက္ အတြင္း မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမကြက္အတြင္း လမ္းက်ဥ္းအခ်ိဳ႕ကို ခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။


ယင္းရပ္ကြက္ အလယ္လမ္းမကို ဆယ္သြယ္သည့္ ယခင္က လမ္းက်ဥ္း ၃ လမ္းႏွင့္ သိဒၶိလမ္းကို ဆက္သြယ္ သည့္ လမ္းတစ္လမ္းကို ow-lote-fireခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ သိဒၶိလမ္မွ အိုးလုပ္ အ.မ.က ေက်ာင္း ဘက္သို႔ အသစ္ေဖာက္လုပ္ရန္ လမ္း မ်ားကို သတ္မွတ္တိုင္မ်ားျဖင့္ သတ္ မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရ သည္။
” လမ္းခ်ဲ႕ဖို႔ေျမကို အားလုံးက ဝိုင္းလႉၾကပါတယ္၊ ၃ ေပ၊ ၄ ေပအထိ လႉတဲ့သူေတြလည္း ရွိတယ္။ လမ္း အတြက္ပါသြားတဲ့ အိမ္ကိုလည္း တခ်ိဳ႕ အိမ္က ေျမျပန္မၽွေပးတာလည္း ရွိတယ္ ” ဟု ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ မွ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္ မ်ိဳးက ေျပာသည္။
ယခင္ ၅ ေပခြဲခန္႔သာ အက်ယ္ရွိ သည့္ လမ္းကို ၁၀ ေပလမ္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ယခင္က ၃ ေပခြဲခန္႔ သာရွိေသာ လမ္းကို ၈ ေပလမ္းအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ယခင္က ၇ ေပခန္႔ရွိ သည့္လမ္းကို ၁၂ ေပ အက်ယ္လမ္း အျဖစ္ လည္းေကာင္း တိုးခ်ဲ႕ရန္ သတ္ မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆို သည္။

” လမ္းေဖာက္ဖို႔ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ား ေပးလိုက္ရတယ္။ ေက်ာင္းဘက္မွာ ေတာ့ တခ်ိဳ႕အိမ္ေတြ ေျမျပန္မၽွေပးတာ ၾကားတယ္ ”  ဟု မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္။
လမ္းခ်ဲ႕ရန္အတြက္ နယ္နိမိတ္ တိုင္မ်ားကို အတိအက် သတ္မွတ္ ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးပါက ကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရ သည္။
လမ္းခ်ဲ႕ရန္ လႉခဲ့သည့္ ေနအိမ္ မ်ားကို ဂရမ္ေျမမ်ားကို သီးျခားျပန္လည္ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။