မူလတန္းဝတ္စုံ ၃ ေသာင္းေက်ာ္ ေပးမည္

0
418

၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္း အဆင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး အခမဲ့ ေဆာင္႐ြက္ေပး ျခင္းႏွင့္အတူ မူလတန္း ေက်ာင္းသူ ၊ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္းဝတ္စုံ တစ္စုံပါ အခမဲ့ ထုတ္ေပးမည္ဟု ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉး႐ုံး ထံမွ သိရသည္။


မႈလတန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား မ်ားကို အခမဲ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး အျပင္  ျပ႒ာန္း ပုံႏွိပ္စာအုပ္ တစ္စုံ ၊ ဗလာ စာအုပ္ ၆ အုပ္၊ ေက်ာင္းဝတ္စုံတစ္စုံ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉးက ေျပာသည္။
” အလယ္တန္း အဆင့္ကိုေတာ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး အခမဲ့နဲ႔ ျပဌာန္း စာအုပ္ ပုံႏွိပ္တစ္စုံ ထုတ္ေပးသြားမယ္ ” ဟု ၎က ဆိုသည္။
ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းကို ေမလ တတိယ အပတ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ႐ုံးမွ သိရသည္။