ဆင္းခြန္ကို အထူးနယ္စပ္ဂိတ္ အျဖစ္ တိုးျမႇင့္မည္

0
421

ျမန္မာ – ထိုင္း ယာယီနယ္စပ္ဂိတ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ တနသၤာရီၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေမာေတာင္နယ္စပ္ဂိတ္ ထိုင္း ဘက္ျခမ္း ဆင္းခြန္ဂိတ္ကို လာမည့္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ စၿပီး အထူး နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပရာကၽြတ္ခီရီခန္ ခ႐ိုင္ဝန္က ေျပာၾကားသည္။


တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ ႏွင့္ ပရာကၽြတ္ခ႐ိုင္ဝန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔က ျပဳ လုပ္သည့္ ေမာေတာင္-ဆင္းခြန္ နယ္ စပ္ ဝင္/ထြက္ ဂိတ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ၫွိႏႈိင္းအစည္း အေဝးတြင္ ခ႐ိုင္ဝန္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ sin-khon
အထူး နယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္း အေဝးတြင္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္ကာ ပရာကၽြတ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ တိုက္နယ္ ၅ ခုသို႔ တစ္ညအိပ္ ႏွစ္ရက္ခရီး သြားလာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ဝန္က ေျပာ သည္။
” တစ္ညအိပ္ ႏွစ္ရက္ခရီးက တ အား နည္းေနတယ္။ ၂ ညအိပ္ ေလာက္ ဆိုရင္ လုံေလာက္မယ္ ” ဟု ၿမိတ္ခ႐ိုင္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးလွသန္းက ေျပာ သည္။
ယင္းသို႔ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ အခ်ိန္နည္းျခင္းသည္ ျမန္မာဘက္မွ ပရာကၽြတ္သို႔ ကုန္သြယ္လိုသူမ်ား အတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ပရာ ကၽြတ္ဘက္မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးျမႇင့္ မည့္သူမ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲ ရွိႏိုင္သည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ကိုက ေျပာသည္။
ယခင္ ယာယီနယ္စပ္ဂိတ္ အဆင့္ တြင္ ျမန္မာဘက္မွ ပရာကၽြတ္ၿမိဳ႕ အနီးအနားသို႔ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးသာ သြားလာ ခြင့္ေပးခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေနအေပၚမူတည္ ၿပီး ျမန္မာဘက္မွ ခြင့္ျပဳေပး ထားသည့္ သြားလာခြင့္ႏွင့္ညီတူ ခြင့္ျပဳရန္ ထိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပသြားမည္ ဟု ပရာကၽြတ္ခ႐ိုင္ဝန္က ေျပာသည္။
အထူးနယ္စပ္ဂိတ္အျဖစ္ ဖြင့္ လွစ္ၿပီးပါက ထိုင္းဘက္မွ ျမန္မာဘက္ သို႔ နယ္စပ္ ျဖတ္သန္း ခြင့္လက္မွတ္ျဖင့္ ၁၃ ညအိပ္ ၁၄ ရက္၊ ယာယီနယ္ စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ လက္မွတ္ျဖင့္ ၆ ညအိပ္ ၇ ရက္ သြားလာခြင့္ ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါ အစည္းအေဝးမွ သိရသည္။
ျမန္မာဘက္မွ ေမာေတာင္နယ္စပ္ စခန္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ ေန႔က တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။