စစ်ကြောင်းပိုများလာသော ထားဝယ်သပိတ်

0
354

ပင်မ စစ်ကြောင်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာသော စစ်ကြောင်း ပိုများလာပြီး အခြားလမ်းကြောင်းဖြင့် ချီတက်သော သီးခြားစစ်ကြောင်းများလည်း ထားဝယ် သပိတ် ခြောက်ရက်မြောက်နေ့တွင် ပိုများလာသည်။ စစ်ကြောင်းများတွင် ရှေ့နေများ၊ မြေစာရင်းဌာန၊ ထားဝယ်တက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ပြည်တွင်း အခွန်များ ဦးစီးဌာန စသည့် ဌာန အချို့လည်း ပါဝင်လာသည်။

အသေးစိတ်ကို ဆက်လက် တင်ဆက်ပါမည်။

Dawei watch