သရက်‌ချောင်းမြို့နယ်၊ ကျောက်မြောင်းရပ်ကွက် တပ်မဲရုံ အမှတ်(၄)

Dawei Watch, Dawei News, Dawei News Media
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကာကွယ်ရေး စည်းကမ်းတင်းကြပ်ချက်များ

ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်
ဦးကင်းစိန်USDP 384(ကြိုတင်မဲ နှင့် ယနေ့ ရလဒ်)ဦးစိုးထွေး USDP 381ဦးဇော်ညွှန့် USDP 373ဦးစောမာတင်လူသာ USDP 11
ဦးချစ်ညို UBP 1ဦးညိုသိမ်း တစည 1
ကရင်ပြည့်သူ့ပါတီ စောအိမ်ဂျယ်ဂျူး 0ဦးဌေးလွင် NLD 3ဒေါ်ယုယုဝါ NLD 4ဦးစောလုကာ NLD 1
ဒေါ်တင်ဌေး NLD 3ဦးဝင်းရှိန် တစ်သီး 1ဦးသန်းမြင့် UBP 4
ဦးတင်ထူးအောင် PPP 2ဦးထင်ကျော် UBP 3ဦးအောင်ဝင်း တစ်သီး 5မဲပေးခွင့်ရှိသူ 421
ခိုင်လုံမဲ 390ခိုင်လုံမဲ 388ခိုင်လုံမဲ 387ခိုင်လုံမဲ12
ပယ်မဲ 2ပယ်မဲ 4ပယ်မဲ 5ပယ်မဲ မရှိ