သစ္လြင္ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားသာ ျပည္သူကို ထုတ္ေပးရန္ ဘဏ္မ်ားကို ညႊန္ၾကား

0
516
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

ဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ားျပည္သူ မ်ားကို ေငြထုတ္ေပးရာတြင္ သံုးစြဲရန္ မသင့္ေတာ္ေသာ ေဟာင္းႏြမ္း စုတ္ၿပဲေနသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို ထုတ္ေပးျခင္း မျပဳဘဲ ေကာင္းမြန္သစ္လြင္ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကိုသာ ထုတ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။

အထက္ပါ ဗဟိုဘဏ္၏ ညႊန္ၾကား ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢလိကဘဏ္ ႐ံုးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ  ဘဏ္ခြဲမ်ားထံ ညႊန္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္ကလည္း အမ်ားျပည္သူၾကား သံုးစြဲရန္ မသင့္ေတာ္သည့္ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္မေပးရန္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား အပါ အ၀င္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ညႊန္ၾကားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဘဏ္မ်ား က အတိအက် လိုက္နာျခင္းမရွိသျဖင့္ ထပ္မံညႊန္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္း ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိဘဏ္အခ်ိဳ႕ ကမူ ဗဟိုဘဏ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

“ဗဟိုဘဏ္ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ပဲ လုပ္ေနတယ္။ ျပည္သူေတြမွာ စုတ္ၿပဲ ေနတဲ့ ေငြ(စကၠဴ) ေတြပါလာရင္ လဲလွယ္ လုပ္ေပးလိုက္တယ္။ ျပည္သူလူထုကို ျပန္ၿပီး မထုတ္ေပးေတာ့ဘူး။ (ေဟာင္းႏြမ္း ေငြေတြ) မ်ားလာရင္ ႐ံုးခ်ဳပ္ကိုပို႔လိုက္ တယ္”ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကဘဏ္ တစ္ခုမွ မန္ေနဂ်ာက ဆိုသည္။

ဘဏ္မ်ားမွ ေဟာင္းႏြမ္းေငြစကၠဴ မ်ားကို ထုတ္ေပးေနျခင္းသည္ ျပည္သူ မ်ား ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈအေပၚ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ မေပးႏိုင္သည့့္အျပင္ ထုတ္ေပးေသာ ဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာပါ ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ညႊန္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ေပးသည့္ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ေဟာင္းႏြမ္းေငြ စကၠဴမ်ား မပါ၀င္ေရးႏွင့္ ယင္းေငြစကၠဴမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္တြင္ လဲလွယ္ၾကေရး အထူးဂ႐ုျပဳရန္ ဗဟိုဘဏ္က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာ္သူစိုး