ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္အမႈ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးေဟာင္း၊ တိုင္းေထြအုပ္ဒုညႊန္မွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အမႈေဆာင္အရာရွိတို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ား

0
1837
ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခံထားရသည့္ တနသၤာရီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ ႏွင့္ GGS ကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူ သံုးဦးတို႔၏ အမႈ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ ၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္႐ံုးခ်ိန္းကို ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ ႏွင့္ ၆ ရက္တို႔က စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ယင္း႐ံုးခ်ိန္းႏွစ္ရက္အတြင္း တနသၤာရီ တိုင္းစီမံ/ဘ႑ာ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးၿဖိဳး ၀င္းထြန္း၊ တိုင္းေထြအုပ္မွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲထြန္းႏွင့္ ထား၀ယ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိး၏ ထြက္ဆို ခ်က္မ်ားအနက္ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စီမံ/ ဘ႑ာ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းကို စစ္ေဆး

ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းသည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ကို အဂတိအမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုၿပီး မၾကာမီ စီမံဘ႑ာ ၀န္ႀကီးအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

၎ကို က်ပ္သိန္းေလးေထာင္ အသံုး ျပဳၿပီး ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္းခ်ဳံရွင္းသည့္အမႈ အပါအ၀င္ အျခားအမႈမ်ားအတြက္ တရားလိုျပသက္ေသအျဖစ္ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္ေလဆိပ္ျပဳျပင္ရန္၊ အုတ္တံတိုင္းျခံစည္း႐ိုးခတ္ရန္ႏွင့္ ခ်ဳံႏြယ္ရွင္းလင္းရန္ လုပ္ငန္းသံုးခုလုပ္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက ျပဳလုပ္သည့္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက တရားခြင္အတြင္း ထြက္ဆိုသည္။

အထက္ပါ လုပ္ငန္းသံုးခုအတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အေထြေထြ ပိုလွ်ံရန္ပံုေငြမွ က်ပ္သိန္းေလးေထာင္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထြက္ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ တြင္ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ ၤ၂၂ ကုမၸဏီတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈ ျပဳႏိုင္ရန္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ တြင္ ရံုးတြင္းမွတ္စုျဖင့္ ၎ထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါတင္ျပခ်က္အေပၚ သိရွိၿပီး ခြင့္ျပဳသည္ဟု ႐ံုးတြင္းမွတ္စုတြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးမွသာ ၎ထံ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

၎ကိုင္တြယ္ရခဲ့ရသည့္ ဌာနမွာ ၁၇ ခုရွိၿပီး အလုပ္မ်ားလြန္းသည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္ကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈျခင္းမရွိဘဲ ႐ံုးတြင္း မွတ္စုတြင္ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက တရားခြင္ အတြင္း ေျပာသည္။

လက္ရွိစြဲဆိုထားသည့္ အဂတိအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္ဟု သတင္းၾကားခ်ိန္မွသာ ေလယာဥ္ကြင္း ခ်ဳံရွင္းသည့္ စာခ်ဳပ္ကို ဖတ္႐ႈမိေၾကာင္း ၎က ထြက္ဆိုသည္။

F 22 ကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက ဆိုသည္။

စာခ်ဳပ္ကိုဖတ္ၿပီးေနာက္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွ ဦးစီးအရာရွိျဖစ္သူ ဦးျမတ္စိုးအား ေမးျမန္းရာ အဆိုပါ စာခ်ဳပ္ မူႀကမ္းေရးစဥ္က လုပ္ငန္းသံုးခုပါ၀င္ၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု တည္းပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ေျပာေၾကာင္း ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက တရားခြင္ အတြင္း ေျပာသည္။

F 22 ကုမၸဏီႏွင့္ တိုင္းအစိုးရတို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ထား၀ယ္ေလယာဥ္ကြင္း ခ်ဳံရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္း သေဘာတူ စာခ်ဳပ္တြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္း ေရးမွဴး ဦး၀င္းရွိန္က လုပ္ငန္းအပ္ႏွံသူ ေနရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးထားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး စီမံ/ဘ႑ာ ၀န္ႀကီး ေဟာင္း ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းက အထက္ပါ ကိစၥမ်ားအျပင္ အျခားအခ်က္မ်ားကို လည္း တရားခြင္အတြင္း ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိးကို စစ္ေဆးျခင္း

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၏ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ေဆး႐ံုလမ္းႏွင့္ ေဂၚသဇင္လမ္းေထာင့္ရွိ ေျမကြက္ကို အုတ္ၿခံစည္း႐ိုး ခတ္ျခင္းႏွင့္ ေရေျမာင္း ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိးကို စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါေျမကြက္တြင္ အုတ္ၿခံ စည္း႐ိုးခတ္ျခင္းႏွင့္ ေရေျမာင္းလုပ္ျခင္း အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သို႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိးက ထြက္ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ စည္ပင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္ဥပေဒအရ တားျမစ္ခြင့္ရွိၿပီး က်ဴးလြန္ျခင္းကို ယင္းဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း ၎က တရားခြင္အတြင္း ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ထားမႈအေပၚ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူထားျခင္း တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိးက ထြက္ဆိုသည္။

အဆိုပါေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎၏စံုစမ္းသိရွိခ်က္အရ လမ္းဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေစသည္ဟု သိရၿပီး အဂတိေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕သို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္တြင္ စာျဖင့္ အစီရင္ခံတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးရဲထြန္းကို စစ္ေဆး

ဒုညႊန္မွဴး ဦးရဲထြန္းသည္ တနသၤာရီ တိုင္းအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္(မီနီဘတ္ ဂ်က္) တြင္ လုပ္ငန္း ၁၁ ခု လုပ္ရန္ အေထြေထြပိုလွ်ံရန္ပံုေငြမွ တိုင္းေဒသႀကီး လမ္းဦးစီးဌာနသို႔ ထုတ္ေပးသည့္အမႈႏွင့္ အျခားအမႈမ်ားကို ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

လမ္းဦးစီးဌာနက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္စြဲျဖင့္ လုပ္ငန္း ၁၁ ခုအတြက္ က်ပ္ ၁.၉ ဘီလီယံ ထုတ္ယူခြင့္ျပဳရန္ စာျဖင့္တင္ျပလာေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းက ထြက္ဆိုသည္။

အဆိုပါေငြမ်ားထုတ္ယူရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္(ေဟာင္း) ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္က ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမိုးေဇာ္လတ္က လမ္းဦးစီးဌာနသို႔ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၏ အမိန္႔အရ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎က တရားခြင္အတြင္း ေျပာသည္။

အဆိုပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအျပင္ အျခားမွတ္တမ္းမ်ားကို အဂတိလိုက္စား မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က လာေရာက္ သိမ္းဆည္းရာတြင္ ၎ႏွင့္ အျခား ဒုညႊန္ တစ္ဦးတို႔က မိတၱဴမွန္မ်ားလုပ္ကာ လက္မွတ္ထိုး ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အဂတိေကာ္မရွင္သို႔ ေပးအပ္ရာ တြင္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၏ ကိုယ္ေရး အရာရွိခန္႔အပ္သည့္စာ၊ ကိုယ္ေရးအရာရွိ အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္တင္သည့္စာ၊ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳသည့္အမိန္႔စာႏွင့္ အျခားမွတ္တမ္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းက ထြက္ဆိုသည္။

၎က အဆိုပါ မွတ္တမ္းမိတၱဴ မွန္မ်ားကို သက္ေသခံမ်ားအျဖစ္ တင္သြင္းရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ခန္႔အပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္ ေဒၚပြင့္ျဖဴျဖဴေအာင္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္က ခန္႔အပ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးစာမိတၱဴမွန္ကို သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ လ ၃၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေဒၚပြင့္ျဖဴျဖဴ ေအာင္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပသည့္စာ မိတၱဴမွန္ကိုလည္း သက္ေသခံအျဖစ္ ထပ္မံတင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါေန႔တြင္ပင္ ကိုယ္ေရးအရာရွိ အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔စာကို သက္ေသခံအျဖစ္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

တိုင္းအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုညႊန္မွဴးဦးရဲထြန္းက ၃/၂၀၁၉ အမႈအတြက္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္း ၇ ေစာင္ႏွင့္ ၄/၂၀၁၉ အမႈအတြက္ ၁၈ ေစာင္တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းတရား လႊတ္ေတာ္ သတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕၀င္ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဇာ္သန္းက ဆိုသည္။

ကိုယ္ေရးအရာရွိႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ေသခံစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၄/၂၀၁၉ အမႈအတြက္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ေရးအရာရွိျဖစ္သူ ေဒၚပြင့္ျဖဴ ျဖဴေအာင္သည္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၏ခင္ပြန္း ဦးထြန္းမင္း၏ တူမအရင္း ျဖစ္ သည္။ ဦးထြန္းမင္း၏အစ္ကိုမွာ ေဒၚပြင့္ျဖဴျဖဴေအာင္၏ ဖခင္ျဖစ္ၿပီးNLD ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း NLD ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိတြင္ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားသည္။

ကိုယ္ေရးအရာရွိခန္႔အပ္ျခင္းကိစၥ အပါအ၀င္ အျခားကိစၥမ်ားကို စံုစမ္းစိစစ္ အေရးယူေပးရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္တြင္ ထား၀ယ္ေဒသခံ ၄၅ ဦးက လက္မွတ္ထိုးကာ NLD ပါတီဗဟိုသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ဖူးသည္။

Dawei Watch