တိုင္းအဆင့္ ေရာ္ဘာဖိုရမ္ က်င္းပမည္

0
364

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းအဆင့္ေရာ္ဘာဖိုရမ္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လက ဒုတိယ သမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ေရာ္ဘာဖိုရမ္တြင္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေရာ္ဘာဖိုရမ္မ်ား ဆက္လက္က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္း အတြင္း ယင္းဖိုရမ္ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း အထက္ပါဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

“တနသၤာရီတိုင္းကေတာ့ ျပည္နယ္ တိုင္းေတြထဲမွာ ပထမဦးဆံုး ေရာ္ဘာ ဖိုရမ္ကိုလုပ္ဖို႕ လုပ္လိုက္တာေပါ့”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းဖိုရမ္တြင္ တိုင္းအတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အေသးစား ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေရာ္ဘာ ဆိုသည္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမရွိေစဘဲ ေရာ္ဘာ ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေရးကို ဂရုစိုက္ေသာ ေရာ္ဘာ၀ယ္ယူသည့္ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ေနာက္ပိုင္းတြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ စီမံထားသည့္ ေရာ္ဘာမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူေတာ့ မည္ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းအတြင္းလည္း ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ ေရာ္ဘာမ်ား ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဦးႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ေရာ္ဘာေစ်းက်ပါက ေတာင္သူမ်ား ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ ေရာ္ဘာ စိုက္ဧရိယာအတြင္း သီးထပ္၊ သီးညႇပ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ရွင္းျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တိုင္းအတြင္း ယင္းဖိုရမ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သဘာ၀ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး အစိုးရႏွင့္ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းဖိုရမ္လုပ္ ေဆာင္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထား၀ယ္ ခ႐ိုင္ ေရာ္ဘာစိုက္ပိ်ဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္မ်ိဳးက ေျပာသည္။

ယင္းဖိုရမ္အတြက္ တိုင္းအစိုးရ ရန္ပံုေငြႏွင့္ Care Myanmar အဖြဲ႔တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းအတြင္း ေရာ္ဘာေတာင္သူ ဦးေရ ၂၀၀ ကို ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေက်ာ္သူစိုး

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု