၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိစၥ တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ ျပည္ေထာင္စုသို႔ အစီရင္ခံ၊ လိုအပ္က စြပ္စဲြျပစ္တင္ရန္ အသင့္

0
483

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေလ့လာေတြ႔ရွိ ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုသို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပထားေၾကာင္း တနသၤာရီတုိင္းေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

တိုင္းလႊတ္ေတာ္၏ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးစလံုး လက္မွတ္ထိုး ထားသည့္ အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္၊ NLD ဗဟိုတို႔ထံ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္က တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ကိုယ္ေရးအရာရွိ ခန္႔ထားသည့္ကိစၥ၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း ကို တင္ဒါမေခၚဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထား သည့္ ကိစၥ၊ ေလယာဥ္ကြင္း ခ်ဳံရွင္းခ သိန္း ၄၀၀၀ ကိစၥ ပုေလာၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဧည့္ရိပ္သာ တည္ေဆာက္ရာ တြင္ တင္ဒါမေခၚသည့္ကိစၥ အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ေအး က ေျပာသည္။

“ျပည္သူမ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္အရ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ ျပည္သူ ေတြ ေျပာေနလို႔ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ အေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္ကသိထားတဲ့ စာရြက္ စာတမ္းေတြကို တြဲၿပီးေပးပို႔တယ္” ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ဆိုသည္။

တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦးရွိသည့္ အနက္ ၇ ဦးမွာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေနရာ ယခု လက္မွတ္ ေရးထိုးအစီရင္ခံခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၄ ဦးမွာ တိုင္းလႊတ္ေတာ္၏ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ေသာ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္၏ အစီရင္ခံစာ အပါအ၀င္ တိုင္းသူတိုင္းသား မ်ား၏ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပည္ေထာင္စုမွ မည္သို႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး လိုအပ္ပါက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အား တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ အသင့္ရွိေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ဘက္က ေတြ႔ရွိတဲ့ အေထာက္အထားေတြကို အေရးမယူဘူး ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ျခားနည္းနဲ႔ေပါ့။ စြပ္စဲြျပစ္ တင္တာတို႔ လုပ္သင့္ရင္ လုပ္ရမွာေလ။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလုပ္ရမယ္ေလ”ဟု ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

ယင္းသို႔ စြပ္စဲြျပစ္တင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးထား မႈမ်ားလည္း ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္/၀န္ႀကီးတစ္ဦးဦးအား အက်င့္သိကၡာ ပ်က္ျပားျခင္း၊ အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ ဥပေဒအရ ေပးအပ္ထား ေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာမေဆာင္ ရြက္ျခင္း စသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အနက္မွ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၃ အရ တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ စြပ္စဲြ ျပစ္တင္ႏိုင္သည္။

ထိုသို႔ စြပ္စဲြျပစ္တင္ရန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အနည္းဆံုး ၄ ပံု ၁ ပံုက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠၠ႒ထံ ဦးစြာ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦးျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားရာ အနည္းဆံုး ၇ ဦး လက္မွတ္ထိုး တင္ျပရမည္။

ယင္းသို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အသင့္ရွိ ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေျပာၾကသည္။

လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပ ထားသည့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စားလွယ္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ဦး စလံုး လက္မွတ္ထိုးထားသည့္အတြက္ စြပ္စဲြျပစ္ တင္ရန္လိုအပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အေရအတြက္ျပည့္မီရန္ မခဲယဥ္းဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

“အစိုးရအဖဲြ႔နဲ႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ မပါရင္ေတာင္မွ ဒီဘက္ က ၁၄ ေယာက္အား ရွိေနတယ္ဆိုေတာ့ ၄ ပံု ၁ ပံု ရဖို႔ မခဲယဥ္းဘူး”ဟု ၿမိတ္ခရိုင္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ကလည္း ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ညံ့ ျခင္း၊ ေျဗာင္က်က် အဂတိလိုက္စားျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို အလြန္အကၽြံ အသံုး ျပဳကာ မိမိႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္သူ၊ နီးစပ္သူမ်ား ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ စာခ်ဳပ္တြင္ ကြက္လပ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထား ျခင္း စသည္တို႔ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရး ယူေပးရန္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ေဒသခံ ၄၅ ဦး တို႔က ပါတီဗဟိုသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္လည္းျဖစ္၊ တိုင္းအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖဲြ႔ ဥက္ၠ႒လည္းျဖစ္သူ ဦးေအာင္စိုး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးၿဖိဳး၀င္းထြန္းတို႔သည္ အဂတိလိုက္စားမႈ မ်ားရွိသည္ဟုဆိုကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရး ယူေပးရန္ ၿမိတ္ေဒသခံ ၆၂ ဦးကလည္း (NLD)ပါတီဗဟိုသို႔ တိုင္ၾကားထား သည္။

ယင္းတိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈအခ်ိဳ႕ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း တိုင္ၾကားထားသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုမွ တစ္စံုတစ္ရာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္၏ အစီရင္ခံစာက တစ္စံု တစ္ရာ ထိေရာက္မႈ မရွိပါက စြပ္စြဲျပစ္တင္ သည့္အေျခအေန ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

“မထူးျခားဘူး၊ ျပည္သူေတြကလည္း မေက်နပ္ဘူးဆိုရင္ စြပ္စြဲျပစ္တင္တဲ့ အဆင့္ထိ ေရာက္သြားႏိုင္တယ္”ဟု ဦးခင္ေမာင္ေအးက ေျပာသည္။

 

Dawei Watch