တနသၤာရီတိုင္း၏ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ သမိုင္းမူၾကမ္း

0
287

ေန႔စဥ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေသာ သတင္းစာမ်ားကို သမိုင္းမူၾကမ္းစာအုပ္မ်ားအျဖစ္ တင္စားေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ကား သမိုင္းျဖစ္သြားေလၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ ထိုႏွစ္၏ ထူးျခားေသာ ရက္စြဲသမိုင္းကို ပရိသတ္မ်ားအတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ယင္းအျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ထူးျခားေသာ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ေသာ၊ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အုပ္စုအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္တို႔ကိုလည္း မွတ္တမ္းျပဳေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဦးအစျဖစ္မႈ၊ တီထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ၊ လူအမ်ားစုအေပၚ အကိ်ဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈတို႔ကို စံႏႈန္းထားေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။

 

ထား၀ယ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ

 

နည္းပညာတကၠသိုလ္(ထား၀ယ္)ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကုုန္အထိ သမဂၢသက္တမ္း ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းေျခာက္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တစ္ခုမွ ေနာက္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔တစ္ခုကို လက္ဆင့္ကမ္း ၿပီး တျဖည္းျဖည္း အားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လအလိုက္ျပဳလုပ္မည့္ တကၠသိုလ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ားကို တကၠသိုလ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေရးဆြဲျခင္း၊ သင္ၾကားေရး အခ်ိန္စာရင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ၀ါသနာပါရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခြင့္ မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တက္ၠသိုလ္စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔၊ တကၠသိုလ္ ျပင္/ထိန္းအဖြဲ႔ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၎အျပင္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာမွ         ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ          တကၠသိုလ္၏ အေထြေထြ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေက်ာင္း    အတြင္း မိုးလံု ေလလံု အားကစားခန္းမႏွင့္  ေဘာလံုးကြင္းရရွိေရး တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပေတာင္းခံျခင္းတို႔ကိုလည္း               ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အားကစားခန္းမႏွင့္ မိုးလံုေလလံု အားကစားကြင္းကိစၥ တိုင္း၀န္ႀကီးအဆင့္တြင္ အဆင္မေျပသျဖင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္   ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ေသးသည္။ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၇ မိုင္ခန္႔ေ၀းသည့္ နည္းပညာတက္ၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေငြပို႔၊ ေငြလႊဲ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းတြင္ ATM စက္တစ္လံုး တပ္ဆင္ ႏိုင္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှု