ေသြးဒါနျပဳသူ ဦးညြန္႔ေရႊ

0
248
ကိုဗစ် ဒုတိယ လှိုင်း သတိရှိပါ

ေန႔စဥ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေသာ သတင္းစာမ်ားကို သမိုင္းမူၾကမ္းစာအုပ္မ်ားအျဖစ္ တင္စားေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၈ ကား သမိုင္းျဖစ္သြားေလၿပီ။ ထိုေၾကာင့္ ထိုႏွစ္၏ ထူးျခားေသာ ရက္စြဲသမိုင္းကို ပရိသတ္မ်ားအတြက္ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။

ယင္းအျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း ထူးျခားေသာ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ေသာ၊ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေသာ အုပ္စုအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူပုဂ္ၢိဳလ္တို႔ကိုလည္း မွတ္တမ္းျပဳေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဦးအစျဖစ္မႈ၊ တီထြင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ၊ လူအမ်ားစုအေပၚ အကိ်ဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈတို႔ကို စံႏႈန္းထားေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။

                                                                                                                                                     တနသၤာရီအပတ္စဥ္

ေသြးဒါနျပဳသူ ဦးညြန္႔ေရႊ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၆၀ ႏွစ္အထက္ ေသြးမလွဴရဟု ကန္႔သတ္ထားသည့္ၾကားမွပင္ သူ ေသြးလွဴေနဆဲျဖစ္သည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္၀န္းက်င္မွ စတင္၍ လက္ရွိ အသက္ ၆၆ ႏွစ္အထိ ၁၂၄ ႀကိမ္ လွဴထားသူျဖစ္သည္။ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ အႀကိမ္ေရအမ်ားဆံုး ေသြးလွဴ သူဟုဆိုလွ်င္ မမွားႏိုင္ေပ။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ၁၀ ဦး ေျမာက္ ႀကိမ္ေရအမ်ားဆံုး ေသြးအလွဴရွင္ ျဖစ္သည္။

၎င္းအျပင္ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေသြးအလွဴရွင္မ်ားအသင္း၏ နာယကတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေသြးလွဴသူတစ္ဦးလွ်င္ ၄ လတစ္ႀကိမ္သာ လွဴဒါန္းႏိုင္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ သံုးႀကိမ္သာ လွဴခြင့္ရွိသည္။ ဦးညႊန္ေရႊမွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္သားအရြယ္မွ စတင္၍ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ခရီးလြန္ေနသည့္ အခ်ိန္မွ အပ ေလးလတစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႏွစ္ သံုးႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ပံုမွန္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

သူေသြးစလွဴျဖစ္ခဲ့ျခင္းမွာ မိသားစု၀င္တစ္ဦး ေနမေကာင္းျဖစ္၍ ေသြးအသည္းအသန္ လိုအပ္ရာမွ စသည္။ သူ၏ မိသားစု၀င္ ေသြးလို အပ္ခ်ိန္တြင္ ေသြးအလွဴရွင္ ရွာရခက္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားလူနာမ်ား သည္လည္း ေသြးအလွဴရွင္ရွာရခက္ႏိုင္သည္ဟု ကိုယ္ခ်င္းစာ စိတ္ျဖစ္ ေသြးစလွဴခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသြးလွဴ ျဖစ္ေစရန္ တြန္းပို႔ေစသည့္အခ်က္မွာလည္း ေသြးအလွဴရွင္ရွားပါးျခင္း ေၾကာင့္ပင္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေသြးအလွဴရွင္ ရွာရ ခက္လြန္းသည့္အခါ ၎င္းကိုယ္တိုင္ပင္ တစ္ရက္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္လွဴခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ တစ္ပတ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ လွဴခဲ့ရဖူးသည့္ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေသြးလွဴခ်ိန္မ်ားတြင္ အိပ္ေရးပ်က္ၿပီး ေသြးလွဴခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ေသြးလွဴၿပီး အျပန္တြင္ မူးေ၀ကာ ဆိုင္ကယ္လဲျခင္း၊ ႏွာေခါင္း၊ နားတို႔မွ ေသြးလွ်ံတက္ျခင္းမ်ားလည္း ႀကံဳခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ေသြးအလွဴရွင္ထက္ ေသြးလိုအပ္သူလူနာက မ်ားျပားေနျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ မိသားစု၀င္မ်ားကို ေသြးလွဴရန္ စည္း႐ံုးျခင္း၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေသြးအလွဴရွင္အဖြဲ႕မ်ား လိုက္လံဖြဲ႕စည္း ေပးျခင္း၊ ေသြးလွဴရန္ စည္း႐ံုးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ သူ ဦးေဆာင္က ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည့္ ေသြးအလွဴရွင္ အဖြဲ႕ေပါင္း တစ္ဆယ္ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၎င္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ သံုးႀကိမ္ ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။

ယင္းေၾကာင့္ လူ႔အသက္ကို ကယ္တင္ႏိုင္သည့္ ေသြးကို အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ လွဴဒါန္းေပးေနသည့္ ဦးညြန္႔ေရႊကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ မြန္ျမတ္သည့္ အလွဴရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။