တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္၊ ရက္စဥ္သမိုင္း

0
426

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္၊ ရက္စဥ္သမိုင္းကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေကာ႔ေသာင္း

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ – မွတ္ပံုတင္ အတုျပဳလုပ္ေပးသည့္ မိတ္ၱဴဆိုင္ပိုင္ရွင္ ကို ဖမ္းဆီးသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ – ဘုရင့္ေနာင္ကုန္းေပၚသို႔ ဆိုင္ကယ္၊ ကား တက္ခြင့္ ပိတ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ – မႀကံဳကလက္ရြာတြင္ ဆလံုေဘာ္ဒါေဆာင္ ဖြင့္လွစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ – ထိုင္းဘက္လာသည့္ ျမန္မာစက္ေလွမ်ား စက္သံ က်ယ္ပါက ေလွသိမ္းသည္အထိ အေရးယူမည္ဟု ထိုင္းတပ္ေတာ္ တပ္ရင္း ၂၅ က စာထုတ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ – ေကာ့ေသာင္း- ရေနာင္းပဲ့ခ်ိတ္မ်ား ခရီးသည္ ၁၀ ဦးထက္ ပိုမတင္ရန္ ပဲ့ခ်ိတ္ေရယာဥ္ငယ္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းက သတိေပးသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ – မႀကံဳကလက္ ဆလံုနတ္ပဲြကို ကင္းမြန္မီးထြန္းေလွ တစ္စီးမွ ေလွသားမ်ား ၀င္ဖ်က္ဆီးသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ – ဆီအုန္းၿခံမ်ားအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို တရားစဲြရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက ဆီအုန္းကုမ္ၸဏီ မ်ားထံ စာထုတ္သည္။

မတ္ ၁၆ – မသန္စြမ္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတဲြလက္မ်ား ၀ွီးခ်ဲ (Wheel Chair)ရထား ခရီးစဥ္ကို ေကာ့ေသာင္းမွ စတင္ကာ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္း လွည့္လည္သည္။

မတ္ ၂၄ – တိုင္းေဒသႀကီး ခရီးသြားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပဲြေတာ္ကို သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္ က်င္းပသည္။

မတ္ ၂၃ – လန္ပိ အမ်ိဳးသား အဏ္ၰ၀ါဥယ်ာဥ္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ ရာ အီတလီသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေလ့လာသည္။

မတ္ ၂၇ – Welcome To Kawthaung ဆိုင္းဘုတ္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕အ၀င္တြင္ စိုက္ထူသည္။

ေမ ၂၇ – Kawthaung Free Rider Group ဆိုင္ကယ္စီးလူငယ္ ပရဟိတအဖဲြ႔ တည္ေထာင္သည္။

ေမ ၃၁ – ပိေတာက္ေရႊ၀ါရပ္ကြက္ အ၀ိုင္းပတ္တြင္ လံုၿခံဳေရး ကင္မရာ ၄ လံုးကို ၿမိဳ႕ခံအခ်ိဳ႕က ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တပ္ဆင္သည္။

ဇြန္ ၁၁ – ကရသူရိတြင္ ေတာဆင္နင္း၍ လူတစ္ဦးေသသည္။

ဇူလိုင္ ၁ – ဒီေရေတာအတြင္း ငါး၊ ခ႐ုေမြးျမဴရန္ ေျမေနရာေလွ်ာက္ ထားမႈကို ပါခ်န္ျမစ္ ထိန္သိမ္းေစာက္ေလွ်ာက္ေရးႏွင့္ ျမစ္၀ွမ္းေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖဲြ႔က ကန္႔ကြက္သည္။

ဇူလိုင္ ၂ – ရေနာင္းတြင္ အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမား စဖမ္းသည္။

ဇူလိုင္ ၁၉ – ေအးခ်မ္းသာရြာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင္းစီး႐ုပ္တု ဖြင့္သည္။

ၾသဂုတ္ ၈ – ၈ ေလးလံုး ပုလဲရတုအခမ္းအနားကို မဥ္ၨဴသက ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

စက္တင္ဘာ ၇ – WY အေႂကြးစာရင္း အိမ္တြင္ကပ္ထားသည့္ မူးယစ္ ေဆးေရာင္းသူတစ္ဦးကို မူးယစ္ေဆးမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းမိသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၈ – ထင္းမယ္ဧရိယာအတြင္း ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ ေတာသတ္မွတ္မႈ ရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ေဒသခံ ၄၃ ဦးက သစ္ေတာဦးစီးဌာန ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားထံ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆိုသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၅ – ဘိုခ်ိဳကၽြန္းေပၚတြင္ CB ဘဏ္အုပ္စုႏွင့္ ေတာင္သူ ၅ ဦးအား ထုတ္ေပးထားသည့္ ပံုစံ(၇)အား ပယ္ဖ်က္မည္ဟု ၀န္ႀကီး ေစာလုကာက တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၇ –  ငါးခိုးဖမ္းသည့္ အင္ဒိုနီးရွား ငါဖမ္းစက္ေလွတစ္စီး ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရယာဥ္က ဖမ္းဆီးသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၄ – ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာ့ရဲႀကီးကၽြန္း အေနာက္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ သဲစုပ္ယူမႈအား ေဒသခံ ၈၀၀ ေက်ာ္က စုေပါင္းလက္မွတ္ ေရးထိုး ကန္႔ကြက္သည္။