ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားမႈ ကုမၸဏီမ်ားကို ဦးစားေပးေနဟု ေဒသခံမ်ား စြပ္စြဲ

0
60

ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေရျဖဳၿမိဳ႕နယ္ ေက်းဇူးေတာ္ေက်း႐ြာရွိ ေျမလြတ္၊ ေျမ လပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလၽွာက္ ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနက ကုမၸဏီမ်ား ကိုသာ ဦးစားေပးေလၽွာက္ထားခြင့္ျပဳေန ေၾကာင္း ယင္းေက်း႐ြာသားအခ်ိဳ႕က စြပ္ စြဲလိုက္သည္။
ယခင္ ေ႐ႊပဒုမၼာကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရထားေသာ ယင္းေက်း႐ြာရွိေျမဧက ၁၂၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၉၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က သိမ္းယူၿပီး ေျမလြတ္၊ ေျမ လပ္၊ ေျမ႐ိုင္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပန္လည္ ေလၽွာက္ထားခြင့္ျပဳ ခဲ့သည္။
ယင္းေျမမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊပဒုမၼာကုမၸဏီတို႔ အၿပိဳင္ေလၽွာက္ထား ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားမွာ ေျမယာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာ ပုံစံ(၁) အဆင့္ တြင္ပင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ေက်းဇူေတာ္ေက်း႐ြာသား ေစာခ်စ္ဝင္း ထူးက ေျပာသည္။

“အခုလက္ရွိမွာေတာ့ ေဒသခံေတြ ကို ဦးစားေပးတဲ့အဆင့္မွာမရွိေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔နဲ႔အၿပိဳင္ ေလၽွာက္တဲ့အထဲမွာ ကုမၸဏီေတြကေတာ့ ကန္႔ကြက္လႊာေခၚတဲ့အဆင့္ျဖစ္ေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ပုံစံ(၁) မျဖည့္ရေသး ဘူး” ဟု ေစာခ်စ္ဝင္းထူးက ဆိုသည္။
ေဒသခံမ်ားမွာ ပုံစံ(၁) ေလၽွာက္ ထားရန္အတြက္ ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ေျမစာရင္း႐ုံးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ သြား ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေန အထိ ယင္းပုံစံ(၁) ေလၽွာက္လႊာ မရေသး သည့္ ေသခံအခ်ိဳ႕ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးေတာ္႐ြာသား ေစာေက်ာ္ရဲေအာင္ ကေျပာသည္။

“ကၽွန္ေတာ္ဆို သုံးေလးေခါက္ ေလာက္ရွိေနၿပီ သြားေလၽွာက္ေနတာ။ အခုထိ ပုံစံ(၁) ေတာင္ မလုပ္ေပးဘူး” ဟု ေစာေက်ာ္ရဲေအာင္က ဆိုသည္။
(MIC) က ျပန္လည္ေလၽွာက္ထားခြင့္ျပဳသည့္အခ်ိန္မွစၿပီး ကုမၸဏီ၊ ေဒသ ခံဟု မခြဲျခားဘဲ လာေလၽွာက္သူမွန္သမၽွ ကို စိစစ္ၿပီး ခ႐ိုင္ေျမစာရင္းဌာကို ထပ္မံ တင္ျပေပးေနေၾကာင္း ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္း အင္းဦးစီးဌာန ဦးစီးမႉး ဦးတင့္လြင္က ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ေဒသခံမ်ားေလၽွာက္ ထားသည့္ ပုံစံ(၁) ေလၽွာက္လႊာ ၄၀ နီး ပါးကို ခ႐ိုင္ေျမစာရင္းကို တင္ျပေပးထား ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေလၽွာက္လႊာမ်ားကိုလည္း ထပ္မံတင္ျပေပးရန္ရွိေနေသးေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္က ေျပာသည္။

တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ယင္းေလၽွာက္ လႊာမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ကန္႔ကြက္သူ ရွိ၊ မရွိ ေၾကညာေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္း အင္းဦးစီးဌာနမ်ားထံ ျပန္လည္ၫႊန္ၾကား ေၾကာင္း ဦးတင့္လြင္က ေျပာသည္။
(MIC) က ျပန္ေလၽွာက္ခြင့္ျပဳထား သည့္ ေျမဧက ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေက်းဇူး ေတာ္ေက်း႐ြာႏွင့္ ႏွမ္းက်ဲေက်း႐ြာတို႔မွ ေဒသခံ တစ္ရာနီးပါးက လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရန္ ေလၽွာက္ထားေနၾကေၾကာင္း ေဒသ ခံအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရသည္။