ေကာ့ေသာင္းတြင္ ငါးေလွမ်ား စစ္ေဆးရန္ အစိုးရပိုင္ ဆိပ္ခံေဘာတံတား မ႐ွိ

0
51

ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕သည္ ေရလုပ္ငန္း ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြ အေျမာက္အမ်ား ႐ွာေဖြေပးေသာ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ ေသာ္လည္း ျပင္ပပို႔သည့္ ေရထြက္ကုန္ မ်ား စစ္ေဆးရန္ အစိုးရပိုင္ဆိပ္ခံေဘာ တံတား မ႐ွိေသးေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္း ခ႐ိုင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ ေရထြက္ကုန္မ်ား စစ္ေဆးရန္ အတြက္ လက္႐ွိအသံုးျပဳေနေသာ ေရႊဝက္ဝံတံတားသည္ ပုဂၢိဳလိကပိုင္ တံတားတစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာ နမွ သိရသည္။

အဆိုပါ တံတားသည္ ေလာင္စာဆီ ေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေဆာက္ လုပ္ထားသည့္ တံတားေသတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဆိပ္ခံေဘာ မ႐ွိသည့္အတြက္ ဒီေရအတက္အက် ေပၚလိုက္ၿပီး ေလွ ကပ္ရန္အခက္အခဲ႐ွိေၾကာင္း ခ႐ိုင္ငါး လုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴး ဦးသန္႔ဇင္က ဆိုသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အစိုးရပိုင္ ဆိပ္ခံေဘာ တံတားတစ္ခု တည္ေဆာက္ေပးရနတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ ဆိပ္ခံေဘာတံ တားတစ္ခု အသစ္တည္ေဆာက္မည္ဆို ပါ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းခန္႕ ကုန္က် မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ ဆိပ္ကမ္း တာဝန္ခံ ဦးတင္ဦးက ခန္႕မွန္းသည္။ ေကာ့ေသာင္းတြင္ ေရထြက္ကုန္ ပစၥည္း စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေရႊဝက္ဝံ တံတားကိုသာ အစဥ္အျမဲအသံုးျပဳခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။