ၿမိဳ႕နယ္ ယ.က.က မ်ား ႏိုဝင္ဘာလ ေနာက္ဆုံးထား ျပန္ေ႐ြးမည္

0
36

ထားဝယ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ပုဂၢလိက ယာဥ္မ်ား ေျပးဆြဲေရးလုပ္ငန္းထိန္းသိမ္း ႀကီးၾကပ္ေရး(ယ.က.က)ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ေနာက္ဆုံး ထားကာ ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉး ဦးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။
ယခင္က မ.ထ.သ ဟု ေခၚသည့္ ယ.က.က ေကာ္မတီမ်ားကို အသစ္ျပန္ လည္ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ေ႐ြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ သည္။

လက္ရွိတြင္ ယ.က.က ေကာ္မတီ မ်ား၏ သက္တမ္းက ေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ သည့္အတြက္ ျပန္လည္ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္မည့္ရက္ကို မသတ္မွတ္ ရေသးေၾကာင္း ဦးေအာင္စိုးမိုးက ဆို သည္။

ယ.က.က ေကာ္မတီမ်ား၏ သက္ တမ္းမွာ ၃ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီတစ္ခု လၽွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦးပါဝင္ေၾကာင္း တိုင္း (ပို႔ /ဆက္) ႐ုံးထံမွ သိရသည္။
“ဒီႏွစ္ထဲမွာေတာ့ ျပန္ေ႐ြးျဖစ္မွာ ပါ၊ ႏိုဝင္ဘာလ ကုန္ေလာက္ေပါ့”ဟု ဦးေအာင္စိုးမိုးက ေျပာသည္။
ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္ တင္ယာဥ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္မည့္ ယ.က.က ေကာ္မတီမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ၫွိႏႈိင္း မႈဌာန(ပို႔/ဆက္) တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီး ဦးစီးမႉး ဦးေက်ာ္စြာထြန္းက ဆို သည္။

“ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္း စိတ္ဝင္ စားၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြပဲ ဝင္အေ႐ြးခံခြင့္ရွိတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္စြာထြန္းက ေျပာသည္။
ယ.က.က ေကာ္မတီမ်ား ျပန္လည္ ေ႐ြးခ်ယ္မည္ဆိုပါက ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိႏိုင္ေစရန္ အသိ ေပးၿပီးမွသာ ေ႐ြးခ်ယ္သင့္ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ေန အသက္ ၄၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။
‘လူေဟာင္းေတြခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ လူသစ္ေတြလည္း ေ႐ြးခ်ယ္ခံရေစခ်င္ တယ္’ဟု အဆိုပါယာဥ္ပိုင္ရွင္က ေျပာ သည္။
ထားဝယ္ခ႐ိုင္တြင္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ တစ္ခုႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ေလးခုေ႐ြး ခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။