ထားဝယ္ ေညာင္ေခ်ာင္းဆုံေရအား လၽွပ္စစ္စီမံကိန္း ေဒသခံမ်ားသေဘာမတူ

0
68

ထားဝယ္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၇မိုင္ခန္႔အကြာ ေညာင္ေခ်ာင္း႐ြာ အထက္ဘက္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ၁၈ မဂၢါဝပ္ထုတ္ ေညာင္ေခ်ာင္းဆုံေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းအား ေဒသခံေက်း႐ြာ မ်ားက သေဘာမတူလက္မခံေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ၾကသည္။
စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္တြင္ ေညာင္ေခ်ာင္း႐ြာ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ေဒသခံ ေက်း႐ြာသားမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းျပဳလုပ္ မည့္ Delco ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ယင္းသို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ေညာင္ေခ်ာင္း႐ြာသူ ႐ြာသားမ်ား၊ ယင္းေဒသတဝိုက္ရွိ ဆိပ္ ေခ်ာင္း၊ ေညာင္းေခ်ာင္း၊ အညာဖ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ႀကီး၊ ဒါးေသြးေက်ာက္ စသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံ ၃၀၀ ခန္႔တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းအား သေဘာမတူ ေၾကာင္း တညီတၫြတ္တည္းထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
သေဘာမတူရျခင္းမွာ ေဒသခံတို႔ က ၎တို႔၏ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ျဖစ္သည့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ား ပ်က္စီးမည္ စိုးရိမ္ျခင္း၊ သဘာ၀ေဂဟစနစ္မ်ား ပ်က္စီးမည္ကိုစိုးရိမ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ႐ြာမ်ားေဘးအႏၲရာယ္က် ေရာက္မည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာၾကသည္။
“(စီမံကိန္းက) ေဒသခံအတြက္ ဘာတစ္ခုမွ အက်ိဳးမရွိဘူး၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ေတြကို က်ိန္းေသထိတယ္၊ ေရွာင္လို႔ မရဘူး၊ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမဆိုတာက သားစဥ္ ေျမးဆက္ စားလို႔ရတာေလ။ ဘာတစ္ခုမွ အဆုံး႐ႈံးမခံႏိုင္ဘူး”ဟု ေဒသခံ႐ြာသား တစ္ဦးက ေျပာသည္။
စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ Delco လီမိတက္သည္ စီမံကိန္းျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းရွိ^မရွိ အႀကိဳ စမ္းသပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္နားလည္မႈ စာခ်ဳပ္ (MOU) ကို စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး ယင္းေန႔ မွ စစမ္းသပ္ကာလကို ၆ လ သတ္ မွတ္ထားသည္။

ႏြားလဘို႔ေခ်ာင္းႏွင့္ ေညာင္ ေခ်ာင္းဆုံရာ ေခ်ာင္းဆုံေနရာတြင္ ေရ အားလၽွပ္စစ္ ၁၈ မဂၢါဝပ္ထုတ္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိမရွိ စမ္းသပ္ရန္ ျဖစ္သည္။
ယင္းစီမံကိန္းအဆင့္ျမင့္နည္း ပညာမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေရေလွာင္ကန္မ်ားသာ တည္ ေဆာက္ကာ ပိုက္ျဖင့္သြယ္တန္း လၽွပ္စစ္ ထုတ္သည့္ စနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Delco ကုမၸဏီ လီမီတက္ ၏ အဆိုပါ စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာက ေျပာ သည္။
ေက်း႐ြာမ်ားေျပာင္းေ႐ႊ႕ရျခင္းမ်ိဳးမရွိသည့္အျပင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားမလႊဲ မေရွာင္သာ ပါဝင္လာပါကလည္း ပိုင္ ရွင္မ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာကေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ ေဒသခံမ်ား သေဘာ မတူပါက စမ္းသပ္မႈကို ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ေဒသခံမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ ေအာင္ ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၫွိႏႈိင္း အေျဖရွာ သြားမည္ဟု အထက္ပါ ဒါ႐ိုက္တာက ေျပာသည္။
“သူတို႔(ေဒသခံ)ေတြ နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊ ယုံၾကည္မႈ ဘယ္လို တည္ေဆာက္မလဲ ဆိုတာေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးဘူးေပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ မည့္ Delco လီမီတက္မွာ ယခင္က ယင္းေဒသတြင္ အညာဖ်ားေရအား လၽွပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူးသည္။
အညာဖ်ားေခ်ာင္းတြင္ ၁၀ မဂၢါဝပ္ လၽွပ္စစ္ထုတ္ရန္ အထက္ပါ ကုမၸဏီကပင္ ႀကိဳးစားခဲ့စဥ္က ေရလႊမ္း ဧရိယာ ၁၂ မိုင္ပတ္လည္ခန္႔ ရွိႏိုင္ သည့္အျပင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံaေျမမ်ား ႏွင့္အတူ ေခ်ာင္းဝန္းက်င္႐ြာမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရမည္ ဟု ေဒသခံမ်ားၾကား သတင္းစကား ပ်ံ႕ႏွံခဲ့ဖူးၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၆ ႏွစ္ခန္႔က ကုမၸဏီဘက္က စီမံကိန္းေနရာဥယ်ာဥ္ၿခံ ေျမမ်ားကို ၫွိႏႈိင္းမႈမရွိဘဲ စက္ယႏၲရား မ်ားျဖင့္ ဝင္ရွင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ေျပာသည္။
ေဒသခံမ်ားက ႐ြာမ်ားေ႐ႊ႕ေျပာင္း ရန္ လုံး၀သေဘာမတူၾကေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ သဘာ၀အရင္း အျမစ္မ်ားကို အစိုးရအားတင္ျပကာ စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကရာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၫႈိႏႈိင္းၿပီး တစ္စုံတရာ ေျပလည္မႈမရသ၍ လုပ္ငန္းရပ္နား ထားရန္ အစိုးရဖက္မွ တရားဝင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ပိုင္းတစ္စ ၿပီးေနၿပီဆိုေသာ အညာဖ်ားေရအားလၽွပ္ စစ္စီမံကိန္းမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ရသည္။

အညာဖ်ားစီမံကိန္းအား ေဒသခံ မ်ားသေဘာမတူသျဖင့္ ကုမၸဏီဘက္မွ ေနရာအနည္းငယ္ေ႐ႊ႕ကာ ေခါင္းစဥ္တစ္ မ်ိဳးတပ္ၿပီး စီမံကိန္းကို ျပန္ပြဲထုတ္လာ ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းသို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ားအား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ေနသည့္ ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးအဖြဲ႕(DDA) ၏ ဒါ႐ိုက္တာဦးသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။လက္ရွိအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းက ေဒသ၏ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးအတြက္ မည္မၽွအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည္ကို အစိုးရဘက္က ထုတ္ေျပာ ရန္လိုေၾကာင္း ဦးသန္႔ဇင္က ေထာက္ျပ သည္။
“ဒီစီမံကိန္းအက်ိဳးရွိမရွိ သေဘာတူ မတူ အဲဒီက လူထုဆုံးျဖတ္ ပါလိမ့္မယ္” ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။
ယခုလုပ္ေဆာင္မည့္ ေညာင္း ေခ်ာင္းဆုံလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ ခဲ့ပါက ထြက္ရွိလာမည့္လၽွပ္စစ္ကို တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ျဖန္႔ေဝသုံးစြဲမည္ဟုတိုင္းေဒသႀကီး လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဦးၾကည္လႈိင္က ေျပာဆိုထား သည္။