ဘီးခြန္ကို ယာဥ္သက္တမ္းအတိုင္း ေကာက္ေတာ့မည္

0
96

စက္တပ္ယာဥ္မ်ားကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဘီးခြန္ ေကာက္ခံရာတြင္ ကညနကထုတ္ေပး သည့္ ယာဥ္လိုင္စင္သက္တမ္းအတိုင္း ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထားဝယ္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈ ေဆာင္အရာရွိက ေျပာသည္။
လိုင္စင္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ရွိသည့္ ယာဥ္မ်ားက ၂ ႏွစ္စာ ဘီးခြန္ေဆာင္ရ မည္ျဖစ္ၿပီး လိုင္စင္သက္တမ္း ၁ ႏွစ္ရွိ သည့္ယာဥ္မ်ားက ၁ ႏွစ္စာဘီးခြန္ေဆာင္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္က စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ႐ုံးတြင္ေကာက္ခံေနရာ ဘီးခြန္ေဆာင္သူ နည္းပါးျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေငြလ်ာထား ခ်က္ ျပည့္မီေစရန္ လမ္းမေပၚကားျဖင့္ လွည့္လည္ ေကာက္ခံရာတြင္ယာဥ္ အႏၲရာယ္မ်ားျခင္းအစရွိသည္ အေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္သက္တမ္းတိုးခ်ိန္ ကညန႐ုံးတြင္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမႈေဆာင္အရာရွိကဆိုသည္။

ယခင္က ဘီးခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ တစ္ႏွစ္စာအတြက္သာ ေကာက္ခံေနရာမွ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစျဖစ္ သည့္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ ယာဥ္လိုင္းသက္တမ္းအတိုင္း ေကာက္ခံ ရန္ စီစဥ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
“နွစ္စဥ္လ်ာထားေငြ မျပည့္လို႔ လမ္းမေပၚထြက္ေကာက္ေတာ့ အႏၲရာယ္ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ကညနမွာ ယာဥ္သက္တမ္း အလိုက္ တစ္ခါတည္းေကာက္လိုက္တာ” ဟု အမႈေဆာင္အရာရွိက ေျပာသည္။

ယင္းအစီအစဥ္သည္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ နယ္မွ ယာဥ္ပိုင္မ်ားအတြက္သာ အက်ဳံး ဝင္ၿပီး ေလာင္းလုံး၊ ေရျဖဴႏွင့္ သရက္ ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားက မူ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ေရးအဖြဲ႕႐ုံးတြင္သာ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။
လမ္းမေပၚတြင္ ဘီးခြန္ေကာက္ခံပါ က အျမင္မတင့္တယ္သည့္အတြက္ သက္တမ္းတိုးေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေကာက္ခံျခင္းက ပိုေကာင္း ေၾကာင္း ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ဦးသန္းေဇာ္ေလးက ဆိုသည္။
“လိုင္စင္ သက္တမ္းအတိုင္း ေကာက္ တာကေတာ့ ကညန႐ုံးမွာပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္၊ ေငြပမာဏကေတာ့မ်ား တယ္လို႔ ထင္ တယ္”ဟု ဦးသန္းေဇာ္ေလးက ေျပာသည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္ ကညန႐ုံးမ်ားတြင္လည္း ယာဥ္လိုင္စင္ သက္တမ္းအတိုင္း စည္ပင္ဘီးခြန္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။
ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ သက္တမ္းမွာ ၂ ႏွစ္ရွိၿပီး သုံးဘီး၊ ေထာ္လာဂ်ီႏွင့္ နံပါတ္အနီရွိသည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္၊ ကုန္ပစၥည္းတင္ ယာဥ္မ်ား၏ လိုင္စင္ သက္တမ္းမွာ ၁ ႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္း ကညန႐ုံးထံမွသိရသည္။
အိမ္စီးကားမ်ားကို လိုင္စင္သက္ တမ္း ၂ ႏွစ္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္ လည္း LIGHT TRUCK ကားကဲ့သို႔ေသာ ကားမ်ားကိုမူ လိုင္စင္သက္တမ္း ၁ ႏွစ္သာ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း အထက္ပါ႐ုံး ထံမွ သိရသည္။

စည္ပင္ကေကာက္ခံသည့္ တစ္ႏွစ္ စာ ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ဆိုင္ကယ္ အတြက္ က်ပ္၃၀၀၀၊ ေထာ္လာဂ်ီ၊ သုံးဘီးအတြက္က်ပ္ ၇၀၀၀၊ တစ္တန္ အထိ ကားမ်ားကိုက်ပ္၅၀၀၀၊ တစ္တန္ခြဲ မွ သုံးတန္အထိ ကားမ်ားကိ က်ပ္ ၈၀၀၀ အစသျဖင့္ အသီးသီး သတ္မွတ္ထားသည္။
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္က ဘီးခြန္ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၅၀ လ်ာထား ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။