ေ႐ႊပဒုမၼာေတာ္ဝင္ကုမၸဏီ၏ ေျမအသံုးျပဳခြင့္ေလ်ွာက္ထားမႈ ေဒသခံတစ္ရာေက်ာ္ကန္႔ကြက္

0
63

ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ႏွမ္းက်ဲေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ေ႐ႊပဒုမၼာ ေတာ္ဝင္ကုမၸဏီ၏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ေဒသခံ ၁၀ဝ ဦးက လက္မွတ္ထိုး ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။
ေ႐ႊပဒုမၼာေတာ္ဝင္ကုမၸဏီက ႏွမ္း က်ဲေက်း႐ြာ ကြင္းအမွတ္ ၃၂. ဥွ ရွိ ေျမ ၁၈၃ ဧကတြင္ ေရာဘာစိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ တင္ျပလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ကလိန္ေအာင္ၿမိဳ႕၊ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္း အင္းဦးစီးဌာနက ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းကုမၸဏီက ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမမ်ားသည္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ မဟုတ္ဘဲ သကၠရာဇ္ ၁၈၇၀ ခုႏွစ္ ကတည္းက ေက်း႐ြာျဖစ္ေနျခင္း၊ ဘိုး ဘြားမ်ားလက္ထက္ကတည္းက ဓားမ ဦးခ် လုပ္ကိုင္လာသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံတို႔၏ ကန္႔ကြက္စာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“ဘယ္ေလာက္အထိ ထိေရာက္မႈ ရွိမလဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကန္႔ကြက္ တာက လူတစ္ရာေလ။ အမ်ားနဲ႔တစ္ ေယာက္ကိစၥမွာေတာ့ အစိုးရရဲ႕ဆင္ျခင္ တံုတရား အေပၚမွာပဲမူတည္မယ္လို႔ ထင္တယ္”ဟု လက္မွတ္ထိုး ကန္႔ ကြက္ရာတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်းဇူေတာ္ ေက်း႐ြာသား ေစာကံဘြဲ႕က ေျပာသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ အသံုးျပဳခြင့္ ရရန္ ေ႐ႊပဒုမၼာေတာ္ဝင္ကုမၸဏီက ေလွ်ာက္ထားသည့္ ဧရိယာအတြင္းတြင္ ေဒသခံမ်ား ေလွ်ာက္ထားမည့္ ေျမ အခ်ိဳ႕လည္းပါဝင္ေနေၾကာင္း ေစာကံဘြဲ႕ က ေျပာသည္။
ေ႐ႊပဒုမၼာကုမၸဏီ၏ ဆီအုန္းစိုက္ ရန္ အသံုးျပဳခြင့္ရထားသည့္ေျမမ်ား အနက္ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိ သည့္ ေျမမ်ားကို တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးလခန္႔က ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၿပီး ျပန္သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုး ကန္႔ကြက္ရာတြင္ပါဝင္ သည့္ ႏွမ္းက်ဲေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

ယင္းသိမ္း ယူထားသည့္ေျမမ်ား အနက္ အခ်ိဳ႕ကို တိုင္းအစိုးရက ျပန္ လည္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏိုင္ကေျပာသည္။
ယင္းေလွ်ာက္ထားခြင့္ေပးလိုက္ သည့္ေျမကို ယခင္ ေ႐ႊပဒုမၼာကုမၸဏီက ယခု ေ႐ႊပဒုမၼာေတာ္ဝင္ကုမၸဏီ နာမည္ အသစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားလာ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာ သည္။
ေဒသခံမ်ားမွာ ယင္းကဲ့သို႔ေလွ်ာက္ ထားရမည္ကို ယခင္က မသိရွိၾကဘဲ ယခုကန္႔ကြက္လႊာေပးပို႔လာမွ သိရ သည္ဟု ဆိုသည္။