သတ္မွတ္ခ်ိန္ လုပ္ငန္းမၿပီးသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား အေရးယူ

0
71

တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္တြင္ သတ္မွတ္ ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းမၿပီးစီး သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဟိန္းထံမွ သိရသည္။
သာယာကုန္းေက်း႐ြာ၊ဘန္းလမြတ္ ေက်း႐ြာ၊ ေခ်ာင္းလမုေက်း႐ြာႏွင့္သိန္ခြန္း ေက်း႐ြာတို႔ရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲမ်ားႏွင့္ လယ္ေတာင္ယာေက်း႐ြာမွ အလက(ခြဲ)ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တို႔ကို ဇြန္လကုန္အၿပီး တည္ေဆာက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၿပီးစီး မႈမရွိေသးေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဟိန္းက ေျပာျပသည္။

သတ္မွတ္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းမၿပီးစီး သည့္ ကုမၸဏီတို႔အား ဒဏ္ေၾကးေပး ေဆာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းတို႔ျဖင့္ အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဘန္းလမြတ္ေက်း႐ြာရွိ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲအား တာဝန္ယူထား သည့္ HTOO HTET SHEIN Co. Ltd ႏွင့္ ေခ်ာင္းလမုေက်း႐ြာႏွင့္သိန္ခြန္း ေက်း႐ြာတို႔ရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာနခြဲအား တာဝန္ယူထားသည့္ Global Focus Engineering Co.Ltd တို႔အား ဩဂုတ္လအၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ဒဏ္ ေၾကးေပးေဆာင္ ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
လယ္ေတာင္ယာေက်း႐ြာမွ အလက(ခြဲ)ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို တာ ဝန္ယူေဆာက္လုပ္သည့္ ေကာ့ေသာင္း သရီးစတားကုမၸဏီကို လုပ္ငန္းရပ္ခိုင္း ထားၿပီး သာယာကုန္းေက်း႐ြာမွ ေက်း လက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ေဆာက္လုပ္ သည့္ ယြန္းနဒီကုမၸဏီကို BlackList စာရင္းသြင္းခဲ့ေၾကာင္း ဦေအာင္ေက်ာ္ ဟိန္း က ေျပာျပသည္။

“လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းထားရတာကို အေဆာက္အဦးဦးစီးဌာနက ဆက္ၿပီး တာဝန္ယူေဆာက္မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။
ယင္းသို႔ အေရးယူမႈမ်ားကို ၿပီးခဲ့ သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က တနသၤာရီ ၿမိဳ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ တည္ေဆာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးမ်ား၊ ေက်း႐ြာအုပ္စုမ်ားမွ ရပ္မိရပ္ဖ မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ အမ်ား သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သူ တစ္ခ်ိဳ ထံမွ သိရသည္။

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား တိုင္းအစိုး ရအဖြဲ႕ထံသို႔ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီးျပဳျပင္ျခင္း ႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔သည္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဟိန္းထံမွ သိရသည္။