မိုးစပါးေခ်းေငြကာလ တစ္လ ထပ္တိုး

0
42

ယခုႏွစ္ မိုးစပါးေခ်းေငြထုတ္ေခ်း မည့္ကာလ တစ္လထပ္တိုးထားသျဖင့္ ဇူလိုင္လအကုန္အထိ မိုးစပါးေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တနသၤာရီ တိုင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚလဲ့လဲ့သန္းေဌးက ေျပာ ၾကားသည္။

ယခင္က မိုးစပါးေခ်းေငြမ်ား အား လုံးကို ဇြန္လအကုန္တြင္ အၿပီးထုတ္ေခ်း ရန္ ၫႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း ကာလ ထပ္တိုးေပးရန္ေတာင္းဆိုသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ တစ္လထပ္တိုးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚလဲ့လဲ့သန္းေဌးက ေျပာ သည္။
တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ေခ်းေငြ ထုတ္ ေခ်းရန္ ၿမိတ္၊ ကၽြန္းစုႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ သုံးခုတြင္ အနည္းငယ္ က်န္ရွိေနၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံး ေခ်းေငြ ထုတ္ ေခ်းမႈ ၿပီးျပတ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။

“က်န္ေနတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ဇူလိုင္လ ပထမပတ္ေလာက္မွာ အားလုံးၿပီးေအာင္ ထုတ္ေခ်းႏိုင္လိမ့္မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။
တိုင္းအတြင္း ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔အထိ စာရင္းအရ လယ္သမား ၁၇၉၁၆ ဦးကို ေခ်းေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၄၄၇ ဒႆမ ၇၅ သန္း ထုတ္ေခ်းထားၿပီး ၉၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းနီးပါး ထုတ္ေခ်းၿပီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာနစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယခုႏွစ္မိုးစပါးေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ယမန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ေခ်းေငြ အာမခံအျဖစ္ ပုံစံ (၇) မူရင္းသိမ္း ဆည္းျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း အာမခံစနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေခ်းျခင္း စသျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်း သည့္ ပုံစံေျပာင္းလဲထားသည္။