ၿမိတ္ခ႐ိုင္က လူနာတင္ယာဥ္ စုေပါင္းကြန္ရက္ဖြဲ႕

0
80

ၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ လူနာတင္ ယာဥ္အားလုံး ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ကြန္ရက္တစ္ခုကို ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳဖြဲ႕စည္း လိုက္ ေၾကာင္း ယင္းအသင္းထံမွ သိရသည္။
ခ႐ိုင္အတြင္း တစ္ေနရာရာ၌အေရး ေပၚအကူအညီ လိုအပ္လၽွင္ သက္ဆိုင္ ရာ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အနီးစပ္ဆုံးရွိသည့္ အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္မ်ား အလၽွင္ အျမန္သြားေရာက္ ကူညီႏိုင္ရန္ကြန္ယက္ ဖြဲ႕ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယင္းကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးစိုးဦးက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ပရဟိတအသင္းမ်ား တစ္သင္းႏွင့္တစ္သင္း ကြဲျပားေနသည့္ အတြက္ ေပၚလာသည့္အခက္အခဲ ျပႆနာ မ်ားအား အစုအဖြဲ႕ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ရန္၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္လည္း စည္းစည္းလုံးလုံးႏွင့္ စည္းကမ္း တစ္က် လည္ပတ္ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ရန္လည္း ရည္႐ြယ္သည္ဟု ယင္းအသင္း၏ အတြင္း ေရးမႉး ဦးေအာင္ျမတ္သူက ဆိုသည္။

“စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈေတြ မရွိ ေအာင္၊ ၿပီးေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းေတြ တစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ရင္လည္း ဝိုင္းဝန္းၿပီး ကူညီႏိုင္ေအာင္၊ အသင္းအဖြဲ႕ေတြ အား လုံး စည္းကမ္းတက် ရွိလာႏိုင္ေအာင္ ဒီအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕ျဖစ္ခဲ့တယ္”ဟု ၎က ေျပာ သည္။
ခ႐ိုင္စုေပါင္းကြန္ရက္ အဖြဲ႕သို႔ ၿမိတ္၊ ပုေလာ၊ ကၽြန္းစု၊ တနသၤာရီႏွင့္ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပရဟိတအေရး ေပၚလူနာတင္ယာဥ္အသင္းမ်ား လာ ေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီး လက္ရွိအဖြဲ႕ ေပါင္း ၅၄ ဖြဲ႕ျဖင့္ အတည္ျပဳ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္ဟု အတြင္းေရးမႉးက ေျပာျပသည္။
ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ အေရးေပၚျဖစ္သည့္ ေနရာ၌ တစ္ခါတစ္ရံ ယာဥ္သုံးေလးစီး သြားဆုံ ေနတတ္သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ကြန္ရက္ ဖြဲ႕လိုက္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ကြန္ရက္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးကေျပာသည္။

လက္ရွိၿမိတ္ခ႐ိုင္အတြင္း လူနာ တင္ယာဥ္ေပါင္း ၈၀ နီးပါးခန္႔ရွိေၾကာင္း ယင္းစုေပါင္းကြန္ရက္ အသင္းမွ သိရသည္။